Odporność psychiczna na sytuacje trudne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odporność psychiczna na sytuacje trudne - strona 1 Odporność psychiczna na sytuacje trudne - strona 2 Odporność psychiczna na sytuacje trudne - strona 3

Fragment notatki:

Odporność psychiczna na sytuacje trudne Odporność psychiczna to zespół cech lub właściwości osobowości jednostki zapewniająca jej sprawne funkcjonowanie mimo działającego stresora lub stresorów. W skład zespołu cech osobowościowych wchodzi: wysoka pozytywna i adekwatna samoocena, pozytywny obraz własnej osobowości, ukształtowane u jednostki nawyki reagowania w sytuacjach trudnych, np. każdorazowa analiza sytuacji trudnych, nastawienie na przeszkodę. Człowiek ukierunkowuje się na cel a nie na obronę. Bardzo pomocny jest w takich sytuacjach nawyk mowy wewnętrznej. Ważnym nawykiem jest każdorazowa analiza naszego zachowania już po zakończeniu danej sytuacji zarówno w wygranej jak i przegranej, wyciągnięcie wniosków na przyszłość.
Pozytywne elementy osobowości zapewniające odporność na sytuacje trudne: wysoki poziom aspiracji i celów życiowych, poczucie więzi z innymi, poczucie akceptacji przez innych, na sytuację trudną uodparnia człowieka światopogląd i obraz świata, przekonania i normy moralne z którymi człowiek żyje, a także cały proces socjalizacji (wychowania) człowieka. 34) Portret kliniczny człowieka (Kozielecki) Portret quasi - kliniczny występuje w koncepcji psychodynamicznej. Człowiek jest istotą niedoskonałą i słabą, posiada działające w sobie ogromne siły wewnętrzne, których w zasadzie nie kontroluje. Powstają konflikty motywacyjne, ale człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy. Wywołuje to lęk, z którym człowiek nie umie sobie poradzić i nie umie się przed nim obronić. Taki człowiek potrzebuje opieki i pomocy. Genezę tej koncepcji stworzyli lekarze psychiatrzy, psychologowie kliniczni. W wielu okolicznościach ludzie broniąc się przed konfliktami, lekiem, nerwicą, stosują mechanizmy obronne, np. racjonalizacja, projekcja. Stosują obronę własnego JA, lecz nie jest to do końca skuteczne - wywołuje często konsekwencje, bo po pierwotnym lęku, następuje doznanie lęku wtórnego. Można powiedzieć, że teoria mechanizmów obronnych jest zgodna z klinicznym spojrzeniem człowieka. 35) Koncepcja humanistyczna to nowy, dopiero kształtujący się kierunek badań, zwany psychologią humanistyczną. Jego twórcy Masłow czy Rogers sformułowali wiele hipotez na temat natury ludzkiej, doświadczenia jednostki i jej motywacji. Wg nich siłą napędową działania człowieka jest jego dążenie do samorealizacji i aktualizacji potencjalnych szans. Psychologia humanistyczna jest w zasadzie zbiorem refleksji o człowieku, psychologowie zwracają uwagę na ogromne możliwości człowieka i przyjmują, że jest on z natury dobry, a jego dążenia są pozytywne. Techniki psychoterapii, treningu grupowego czy wychowania humanistycznego mogą ułatwić harmonijny rozwój jednostki. Człowiek, który chce żyć zgodnie z naturą, być autentyczny, niezależny i zadowolony, musi stanowić harmonijną całość, w której „Ja" i „organizm" stworzą system spójny zwany osobą. Siły decydujące o rozwoju człowieka tkwią w nim a nie poza nim. Człowiek, którego rozwój został zablokowany nie jest w pełni zdrowy. Ludzkie zachowanie warunkowane jest przez przeżycia i doświadczenia, przez to co dzieje się „tu i teraz”.


(…)

… za swoje, to dalej postępują konsekwentnie,
społeczny dowód słuszności - to, jak zachowują się inni jest często podstawą naszej własnej decyzji,
lubienie i sympatia - ludzie mówią „tak” tym osobom, które lubią i znają; sympatie potęgują harmonijny wygląd i wspólne cechy,
autorytet - ludzie lubią podążać za autorytetami,
niedostępność - tego, czego nie możemy mieć, a pragniemy najbardziej.
„Droga na skróty…
… jest rzeczywiście ekspertem i jak dalece można mu zaufać?
43) Reguła wzajemności, odmowa - wycofanie „drzwiami w twarz” (Cialdini)
Reguła ta wymaga, by człowiek za otrzymane dobro odwdzięczył się w podobny sposób. Pozwala ona na ofiarowanie innemu człowiekowi jakiegoś dobra bez ryzyka jego bezpowrotnej utraty oraz pozwala przezwyciężyć oddziaływanie wielu czynników wpływających na nasze decyzje. Zobowiązania…
… jest on przez innych. Zjawisko aureoli to reakcja na ludzi ładnych. Atrakcyjność fizyczna stanowić może źródło takiej właśnie aureoli. Osoby atrakcyjne silniej potrafią wpłynąć na nasze postępowanie i opinie. Drugim czynnikiem wpływającym na uległość i sympatię jest podobieństwo. Bardziej lubimy ludzi podobnych do nas i chętniej im ulegamy, sympatię do innego człowieka nasilają komplementy kierowane przez niego pod naszym…
… i dlaczego - wpływ komponentów na zmianę postaw
Pozytywne i negatywne postawy rodzicielskie Co to jest dysonans poznawczy?
Omów komponent behawioralny
Jakie osoby mają szansę stać się modelami?
Co to jest interpretacja?
Agresja - co to jest i co ją wzbudza
Stres psychiczny, fazy zachowania człowieka w stresie
Proces indywidualizacji potrzeb (prof. Obuchowski)
Co to jest „potrzeba afiliacji” i kto ją posiada?
Jakich…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz