Koncepcja humanistyczna - Wiedza psychologiczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja humanistyczna - Wiedza psychologiczna - strona 1 Koncepcja humanistyczna - Wiedza psychologiczna - strona 2 Koncepcja humanistyczna - Wiedza psychologiczna - strona 3

Fragment notatki:

35) Koncepcja humanistyczna to nowy, dopiero kształtujący się kierunek badań, zwany psychologią humanistyczną. Jego twórcy Masłow czy Rogers sformułowali wiele hipotez na temat natury ludzkiej, doświadczenia jednostki i jej motywacji. Wg nich siłą napędową działania człowieka jest jego dążenie do samorealizacji i aktualizacji potencjalnych szans. Psychologia humanistyczna jest w zasadzie zbiorem refleksji o człowieku, psychologowie zwracają uwagę na ogromne możliwości człowieka i przyjmują, że jest on z natury dobry, a jego dążenia są pozytywne. Techniki psychoterapii, treningu grupowego czy wychowania humanistycznego mogą ułatwić harmonijny rozwój jednostki. Człowiek, który chce żyć zgodnie z naturą, być autentyczny, niezależny i zadowolony, musi stanowić harmonijną całość, w której „Ja" i „organizm" stworzą system spójny zwany osobą. Siły decydujące o rozwoju człowieka tkwią w nim a nie poza nim. Człowiek, którego rozwój został zablokowany nie jest w pełni zdrowy. Ludzkie zachowanie warunkowane jest przez przeżycia i doświadczenia, przez to co dzieje się „tu i teraz”.
Dwa stanowiska wobec wiedzy psychologicznej Można wyróżnić dwa stanowiska wobec różnorodnych koncepcji człowieka:
1) ma charakter elektyczny - jego zwolennicy uważają, że każdy kierunek badań psychologicznych wniósł coś nowego i oryginalnego do wiedzy o człowieku i jedynie próby integracji tych osiągnięć pozwolą w przyszłości stworzyć ogólnie akceptowaną teorię psychologiczną.
2) ma charakter klasyczny - klasykami są ci uczeni, nauczyciele, lekarze, którzy uważają, że przedstawione w tej książce koncepcje człowieka są wobec siebie konkurencyjne i tylko jedna z nich pozwala lepiej niż inne opisać i wyjaśnić ludzkie czynności. Badacz musi więc dokonać wyboru.
Przedstawiciele psychologii humanistycznej (Kozielski) Twórcy i główni teoretycy psychologii humanistycznej: A.Masłow, A.Sutich, C.Rogers, R.May, V.Frankl, S.Jourard, T.Szasz sformułowali wiele hipotez na temat natury ludzkiej, doświadczeń jednostki i jej motywacji. Według nich siłą napędową działania człowieka jest jego dążenie do samorealizacji i aktualizacji potencjalnych szans. Dla podkreślenia swojej odrębności i przeciwstawienia się behawioryzmowi i psychoanalizie, wobec których formułowano zarzut niedocenienia właściwych człowiekowi możliwości samookreślenia się, autonomii i twórczości, przedstawiciele p.h. określali siebie jako „trzecią siłę” w psychologii. Rozwój tego podejścia wykraczający poza psychologię przypada na lata 60. i 70. Przyczyniło się ono do zmian w rozumieniu normy i patologii psych., a także zwrócenia uwagi na podmiotowość pacjenta instytucji psychiatrycznych - wyraża to m.in. postulat C.Rogersa posługiwania się określenia „klient” zamiast „pacjent”. Sformułowane przez niego postulaty dot. bezwarunkowej akceptacji, empatycznego rozumienia i autentyczności ze strony osoby wspomagającej rozwój dotyczyły zarówno psychoterapii jak i procesów nauczania i wychowania. Pod wpływem p.h. rozwinęły się formy grupowych spotkań dla osób chcących zwiększyć swoją świadomość dot. własnego funkcjonowania w kontekście z innymi ludźmi i uczynić je bardziej satysfakcjonującym. Rogers to twórca podejścia określanego jako „terapia skoncentrowana na kliencie”.


(…)

… i konsekwencja - jeśli ludzie angażują się w jakieś działanie, które uznają za swoje, to dalej postępują konsekwentnie,
społeczny dowód słuszności - to, jak zachowują się inni jest często podstawą naszej własnej decyzji,
lubienie i sympatia - ludzie mówią „tak” tym osobom, które lubią i znają; sympatie potęgują harmonijny wygląd i wspólne cechy,
autorytet - ludzie lubią podążać za autorytetami,
niedostępność…
…" przy podejmowaniu decyzji. Należałoby sobie zadać pytanie, czy ten autorytet jest rzeczywiście ekspertem i jak dalece można mu zaufać?
43) Reguła wzajemności, odmowa - wycofanie „drzwiami w twarz” (Cialdini)
Reguła ta wymaga, by człowiek za otrzymane dobro odwdzięczył się w podobny sposób. Pozwala ona na ofiarowanie innemu człowiekowi jakiegoś dobra bez ryzyka jego bezpowrotnej utraty oraz pozwala przezwyciężyć…
…, inteligencję, czy uprzejmość i decyduje o tym, jak widziany jest on przez innych. Zjawisko aureoli to reakcja na ludzi ładnych. Atrakcyjność fizyczna stanowić może źródło takiej właśnie aureoli. Osoby atrakcyjne silniej potrafią wpłynąć na nasze postępowanie i opinie. Drugim czynnikiem wpływającym na uległość i sympatię jest podobieństwo. Bardziej lubimy ludzi podobnych do nas i chętniej im ulegamy, sympatię…
… może wpłynąć na myślenie?
Czy postawy ulegają zmianom i dlaczego - wpływ komponentów na zmianę postaw
Pozytywne i negatywne postawy rodzicielskie Co to jest dysonans poznawczy?
Omów komponent behawioralny
Jakie osoby mają szansę stać się modelami?
Co to jest interpretacja?
Agresja - co to jest i co ją wzbudza
Stres psychiczny, fazy zachowania człowieka w stresie
Proces indywidualizacji potrzeb (prof…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz