Dysonans poznawczy - strona 14

Miłość i atrakcyjność

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Kazimierz Wolak
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1078

i postawami, bądź też między poglądami i zachowaniem. Dwie najważniejsze koncepcje zgodności, teoria dysonansu...

Postawy i wartości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Kazimierz Wolak
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1400

oraz w ich zapamiętywaniu. Selektywność poszukiwania informacji - Teoria dysonansu poznawczego każe przewidywać, że w celu...

Teoria spostrzegania siebie - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

(zaczerpnięto z: Strack i in., 1988). Teoria spostrzegania siebie a teoria dysonansu poznawczego...

Psychologia społeczna a prawo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

- być może działają zasady autoprezentacji, być może redukcja dysonansu poznawczego. tendencyjność powtarzania...