Wpływ postawy pozytywnej i negatywnej na zachowanie się

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ postawy pozytywnej i negatywnej na zachowanie się - strona 1 Wpływ postawy pozytywnej i negatywnej na zachowanie się - strona 2 Wpływ postawy pozytywnej i negatywnej na zachowanie się - strona 3

Fragment notatki:

14) Wpływ postawy pozytywnej i negatywnej na zachowanie się Przy postawach pozytywnych najłagodniejszym przejawem wpływu na zachowanie się jest konformizm, czyli dostosowanie własnego zachowania i sposobu myślenia do zachowania się i sposobu myślenia grupy. Silniejszym przejawem jest zaangażowanie, zaś najsilniejszym - poświęcanie się (tzw. „kamikadze”).
Wpływ postawy negatywnej na zachowanie się: unikanie przedmiotu postawy (unikanie nie lubianej osoby),
bunt - jawne sprzeciwianie (chęć zmiany sytuacji na lepszą, czasem z korzyścią dla wszystkich),
agresja - zachowanie, którego celem jest zniszczenie podmiotu negatywnej postawy, postępowanie skrajne.
Zachowanie jest przejawem postawy (jest zgodne z postawą), negatywnym zachowaniem jest zachowanie się ludzi wobec polityków. Bywa, że zachowanie jest sprzeczne z postawą, ma to miejsce gdy nastąpi: - konflikt pomiędzy postawami i potrzebami (w skrajnych przypadkach np. kradzież jest zachowaniem niezgodnym z postawą, narkoman dla zdobycia „działki” jest gotów na wszystko),
- konflikt w obrębie postaw, gdy działają 2 sprzeczne postawy (złodziej modlący się o udany skok),
- kiedy człowiek ulega naciskowi (wagary - negatywna postawa w stosunku do szkoły, nauczycieli, podporządkowanie się naciskowi inicjatorów),
- obserwując czyjeś zachowania wyprowadzamy niewłaściwe wnioski (np. obserwując tłum idący do kościoła oceniamy go pozytywnie, ale myślimy, że niektórzy idą by pokazać się w nowym ubraniu).
15) Jaka informacja może zmienić naszą postawę? Odróżnia się dwie metody zmiany:
1) metoda pierwsza - polegająca na zmianie komponenta poznawczego, mówiąca o przekazywaniu informacji jako komponenta zmieniającego postawę. Zależy to od:
a) treści informacji - postawy zmieniają tylko sprzeczne treści. Nie zaczyna się od informacji sprzecznych (od ataku), gdyż następuje dysonans - informacje są odrzucane. Atakowana postawa ulega wzmocnieniu - zjawisko bumerangowe (np. negatywne oceny „chłopaka” córki mogą doprowadzić do ucieczki z domu - wzmacnia to postawę), Trzeba najpierw podawać inform. zgodne, potem zgłaszać wątpliwości, inform. obojętne, a później sprzeczne, ale w łagodnej formie. b) wiarygodności źródła informacji - im bardziej wiarygodne źródło, tym większa możliwość zmiany postawy, najistotniejsze jest kto to mówi. c) czy przekazywane informacje wzbudzają lęk (od siły lęku) - celowo podaje się inform. wywołujące lęk, by zmienić postawę (np. reklama o zagrożeniu chorobami pokazana palaczowi). Największe zmiany następują przy wzbudzaniu niewielkiego lęku. Silny lęk prowadzi do fiksacji, co powoduje utrwalenie postawy.

(…)

…, większość z nich można zakwalifikować do jednej z 6 podstawowych kategorii, które opierają się na regułach psychologicznych sterujących przebiegiem ludzkiego postępowania:
wzajemność - ludzie obdarowani czują się zobowiązani do wdzięczności,
zaangażowanie i konsekwencja - jeśli ludzie angażują się w jakieś działanie, które uznają za swoje, to dalej postępują konsekwentnie,
społeczny dowód słuszności
… to u fanatyków).
18) Czy postawy ulegają zmianom i dlaczego?
W czasie życia postawy tworzą się, kształtują, ale też zmieniają się. Łatwiej jest ukształtować nową postawę niż zmienić istniejącą, gdyż ludzie niechętnie zmieniają postawy. Zmiana postaw wiąże się u człowieka ze zjawiskiem dysonansu poznawczego - to stan charakteryzujący się niepokojem, lękiem, wyrzutami sumienia, poczuciem winy. Sytuacja…
… w funkcjonowaniu społecznym i zaburzenia osobowości.
20) Dysonans poznawczy
Zmiana postaw wiąże się u człowieka ze zjawiskiem dysonansu poznawczego. To stan psychiczny jednostki charakteryzujący się niepokojem, lękiem, bardzo silnymi emocjami, poczuciem winy, wyrzutami sumienia, z którymi człowiek nie może sobie poradzić. Jest to sytuacja silnie karząca. Często zachowania człowieka bywają niepoczytalne. Sytuacja…
… czyli „nieludzie” dzielą się na grupy: 1) nowo przybyli więźniowie zwani amerykanami - mają okres nauczenia się, poddawani są sprawdzianom i próbom, czy pójdą poskarżyć, czy można na nich liczyć. Jeżeli przez to przejdą, awansują na człowieka.
2) kapusie - skazani, którzy współpracują ze służbami więziennymi, policją i są na to dowody. Nie mają szans na awans.
3) cwele - to najgorsze określenia dla więźnia…
…, są tak nienormalne, że prowadzą do zaburzeń osobowościowych. Dolegliwości więzienne: - pozbawienie wolności osoby- wiąże się z tym poczucie mniejszej wartości, odrzucenie przez świat, - pozbawienie udogodnień materialnych i usługowych, - pozbawienie autonomii - życie więźnia jest regulowane przez regulamin i służbę więzienną; po latach pozbawiony jest własnej woli, ma problemy z załatwieniem jakiejkolwiek sprawy…
…, projekcja. Stosują obronę własnego JA, lecz nie jest to do końca skuteczne - wywołuje często konsekwencje, bo po pierwotnym lęku, następuje doznanie lęku wtórnego. Można powiedzieć, że teoria mechanizmów obronnych jest zgodna z klinicznym spojrzeniem człowieka.
35) Koncepcja humanistyczna to nowy, dopiero kształtujący się kierunek badań, zwany psychologią humanistyczną. Jego twórcy Masłow czy Rogers sformułowali wiele hipotez na temat natury ludzkiej, doświadczenia jednostki i jej motywacji. Wg nich siłą napędową działania człowieka jest jego dążenie do samorealizacji i aktualizacji potencjalnych szans. Psychologia humanistyczna jest w zasadzie zbiorem refleksji o człowieku, psychologowie zwracają uwagę na ogromne możliwości człowieka i przyjmują, że jest on z natury dobry, a jego dążenia są pozytywne…
… jakie jest z jego wadami i zaletami, przejawianiu wobec niego pozytywnych uczuć i ich okazywaniu bez względu na zachowanie się dziecka - ono wie, że jest kochane. Efekty: kształtowanie się u dzieci pozytywnego obrazu własnej osoby i samoakceptacji. Korzystnie wpływa to na relacje dziecka w kontaktach z rówieśnikami. Dzieci te są tzw. introwertykami, okazują uczucia swoje wobec innych ludzi; kształtuje się u nich wysoka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz