Dwuinstancyjność - strona 16

Postępowanie administracyjne - wykłady

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1197

powinny być utrwalone w aktach w postaci protokołu lub adnotacji. Zasada dwuinstancyjności - wynika...

Administracja publiczna - Trójpodział władzy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1043

1.Społeczny rodowód administracji Punktem wyjścia jest grupowy charakter funkcjonowania ludzi, społeczeństwa, które tworzy struktury. Podstawową strukturą jest państwo, a ludzie mają potrzeby i trzeba to jakoś rozwiązać. Społeczny charakter polega na tym, że te potrzeby załatwiane są przez narzędzi...

Podatki-zagadnienia

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • System podatkowy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2079

sprawy podatkowe w formie pisemnej. Zasada dwuinstancyjności polega na tym, iż od rozstrzygnięcia...

Opracowane pytania - Prawo

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1456

. Wezwania. Decyzje. Protokoły. Adnotacje. Zasada dwuinstancyjności postępowania art. 15 )- prawo strony...

Sąd administracyjny

Pobrań: 98
Wyświetleń: 1463

: dwuinstancyjności - każda ze stron ma prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji...