Duplikacja - strona 4

Genetyka - dziedziczenie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Józefa Wiktoria Styrna
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2527

wtedy duplikacje i delecje. O ile duplikacje nie są szkodliwe, delecje mogą prowadzić do daleko idących zmian...

Zagadnienia egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Teofil Szczepanowski
 • Podstawy genetyki
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1442

produkowane białko będzie krótsze, co zwykle wiąże się z jego niefunkcjonalnością. Dlaczego duplikacje...

Poznawanie ewolucji- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
 • Biologia molekularna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

wyewoluował przez duplikację genu kodującego pojedyńczą domenę. Ewolucja konwergentna: te same rozwiązania...

Unia Europejska - osobowość prawna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1232

on może równoczesnej komplementarności i duplikacji decyzji państwa i organizacji transnarodowej. Jak się okazuje...