Dualne otoczenie organizacji opieki zdrowotnej

Model E.Scheina

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Monika Dobska
 • Marketing w usługach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1610

się one bowiem do relacji międzyludzkich i relacji organizacji z otoczeniem. Natomiast normy i wartości określają moralne...

Wychowanie zdrowotne - pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2177

z uwzględnieniem wolnych sobót (imprezy, wycieczki), 3)opieka zdrowotna nad uczniami: · organizacja opieki lekarsko...

Ośrodki pomocy spolecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805

całodobową opiekę oraz zaspokajająca niezbędne potrze by bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne...

Pola uwarunkowań zdrowotnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Maria Sternik
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

* służba zdrowia: dostępność, akceptacja opieki, organizacja opieki, jej jakość Promocja zdrowia...

Charakterystyka regionu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015

Charakterystyka regionu Składniki podstawowe TSS (skład, otoczenie i struktura) Skład zbiorowość...