Droga klasy G - strona 2

Praca na zaliczenie - polityka społeczna

  • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
  • dr Dorota Luber
  • Polityka społeczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3731

parametry drogi zbiorczej miałby być zmodernizowany do drogi klasy G. Kolejno nowy korytarz DK79 miałby...

Połączenie obiektu mostowego z drogą

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

- którą dopuszcza się dla obiektów w ciągu dróg klas G, Z, L i D, 3) skrajna poprzecznica przęsła - którą...

Skrzyżowania i ronda - omówienie

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Drogi wodne i porty
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2058

% w wypadku dróg klasy G i Z 4 % w wypadku dróg klasy L i D Na skrzyżowaniu poza terenem zabudowy dopuszcza...

Projektowanie dróg samochodowych - omówienie

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Drogi wodne i porty
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3185

  1  „Projektowanie dróg samochodowych”  Semestr V : wykłady 45 godz.  Semestr.VI : Ćwiczenia projektowe 30 godz.  Prof.dr hab.inż. Marian Tracz, Dr hab.inz. Stanislaw Gaca prof. PK    Program wykładów: Projektowanie dróg. Rys historyczny. Klasyfikacje dróg i ulic, funkcje i kryteria  klasyfikacji;...