Drobna wytwórczość

Anarchokolektywizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

byli zwolennikami pewnego rodzaju gospodarki mieszanej, gdzie domeną indywidualnej własności byłaby drobna...

Rola i znaczenie KRS-u

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2723

prowadzenia na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby...

Rousseau i Bodin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1589

własności - sam opowiadał się za drobną własnością (patron drobnego mieszczaństwa i drobnej wytwórczości...

Spółki join venture

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

przedsiębiorstwami drobnej wytwórczości, popularnie zwane „przedsiębiorstwami polonijnymi”. Był to pierwszy krok...

Spółdzielnie- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 567

). Sam zakład odpowiada za zobowiązania. PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNI Przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości...