Spółki join venture

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółki join venture - strona 1 Spółki join venture - strona 2 Spółki join venture - strona 3

Fragment notatki:


„Spółki joint venture są popularną formą organizacyjną stosowaną w walce konkurencyjnej przez korporacje międzynarodowe. W ostatnich trzech latach obserwujemy proces wchodzenia dużych firm zagranicznych na polski rynek. Jakimi motywami kierują się wchodzące do Polski korporacje? Proszę podać przynajmniej jeden przykład zagranicznych inwestorów w Polsce oraz spróbować określić ich motyw działania. „ Spółka joint venture to spółka handlowa zawiązana przez firmę krajową z firmą zagraniczną lub przez firmy zagraniczne na terenie danego kraju w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Jest przedsięwzięciem opartym na wkładzie kapitału dwóch lub więcej niezależnych od siebie pod względem ekonomicznym, prawnym i administracyjnym, partnerów z różnych krajów, którzy tworzą wspólne przedsiębiorstwo, wspólnie nim zarządzają i ponoszą ryzyko wspólnej działalności. W warunkach polskich występuje pewne odstępstwo od tej definicji dotyczące liczby partnerów. Chodzi mianowicie o to, że w Polsce na zasadach prawnych dotyczących tworzenia joint venture powstały przedsiębiorstwa ze 100% udziałem kapitału zagranicznego np. Coca Cola. Przedsiębiorstwa joint venture charakteryzują się następującymi cechami:
Udziałem kapitałowym i ponoszeniem ryzyka przez wszystkich partnerów;
Długofalową i trwałą współpracą w oparciu o umowę prawną, regulującą cele i zakres oraz okres trwania przedsięwzięcia, podział kompetencji, możliwość przejęcia udziałów, podział zysku i ryzyka, sprawy likwidacji firmy i inne;
Sytuacją, w której inwestorzy z różnych krajów, partnerzy z kraju A i kraju B tworzą lub nabywają istniejące już przedsiębiorstwo w kraju C.
Istnieją różne formy joint venture:
Narodowe, w których partnerzy pochodzą z tego samego kraju;
Zagraniczne, w których uczestniczą podmioty z różnych krajów, bez udziału kraju przyjmującego
Międzynarodowe, w których partnerzy pochodzą z różnych krajów, w tym także z kraju, gdzie wspólne przedsięwzięcie ma siedzibę;
Mieszane, w których uczestniczą zagraniczne przedsiębiorstwa i rząd kraju przyjmującego. Najbardziej rozpowszechnione są międzynarodowe joint ventures. Początki rozwoju przedsięwzięć typu joint venture w Polsce sięgają 1976r., kiedy to Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności zagranicznym osobom prawnym i fizycznym w niektórych dziedzinach gospodarki (Dz.U., 1976, nr 19, poz. 123). Powstałe firmy były zagranicznymi przedsiębiorstwami drobnej wytwórczości, popularnie zwane „przedsiębiorstwami polonijnymi”. Był to pierwszy krok w procesie otwierania gospodarki polskiej dla inwestycji zagranicznych. Wspomniana uchwała ograniczała ten przypływ do kapitały cudzoziemców pochodzenia polskiego.

(…)

… i zatrudniać 6 tys. osób.
Francuski gigant medialny Vivendi Universal storzył joint venture z Sony Music Entertainment. Oba koncerny chcą stworzyć własną stronę muzyczną. Powstała firma będzie występować pod nazwą Duet i jej zadaniem będzie współzawodniczenie z Napsterem. Nowa strona będzie posiadać wszelkie prawa autorskie koncernów Sony i Vivendi, ale planuje jeszcze kupienie praw autorskich od innych wytwórni. Zarówno Sony jak i Vivendi będą miały równe udziały w Duecie i będą oferować serwis oparty ma abonamencie oraz opcję płacenie za pojedyncze wysłuchanie utworu. Firma VAN PUR została utworzona w 1989 r. jako spółka joint venture z udziałem kapitału niemieckiego. Nowoczesny zakład Browaru VAN PUR powstał w rekordowym czasie zaledwie pięciu miesięcy. Inwestycja ta została przeprowadzona…
… pod nadzorem zespołu specjalistów. Pierwsze piwo wyprodukowano w rakszawskim browarze 2-go maja 1993 r.
Firmy Daewoo-FSO i Henkel-Polska zawarły porozumienie, które zaowocowało
powstaniem spółki joint venture Henkel Teroson Automotive Polska w Ciechanowie.
Najlepszymi przykładami spółek joint venture są jednak przede wszystkim supermarkety, które w ostatnich latach stały się popularnymi centrami handlowymi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz