Formy działania na rynku - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy działania na rynku - omówienie - strona 1 Formy działania na rynku - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Formy działania na rynku na rynku międzynarodowym z zaangażowaniem kapitału
Spółki mieszane typu joint ventures
Joint venture, jako kapitałowa forma działania rynku zagranicznym polega ona utworzeniu firmy z  udziałem niezależnego partnera zagranicznego. Partnerzy wnoszą do spółki aporty rzeczowe, środki pieniężne, know-how czy znajomość rynku i miejscowych przepisów. Partner zagraniczny wnosi zazwyczaj takie elementy jak: kapitał, marka i technologię, a partner miejscowy personel, ziemię, zasoby, lokalne kontrakty, sieć dystrybucji. Zaangażowane są, więc zasoby obu stron, wspólnie ponoszone jest ryzyko i zapewniony odpowiedni udział w zyskach z przedsięwzięcia..
Najlepiej, aby udziały obydwu partnerów były jednakowe i nie występowały zbyt duże różnice w poglądach, interesach, systemach wartości, czy sposobach postępowania.:
Występują, co najmniej cztery kryteria podziału joint ventures ze względu na: udziały partnerów: większościowe, mniejszościowe bądź parytetowe,
dział gospodarki: handlowe, produkcyjne, usługowe
czas trwania: powołane do realizacji określonego zadania, lub na czas nieokreślony,
miejsce kooperujących firm zajmowane w łańcuchu produkcji i dystrybucji: wertykalne (przedsiębiorstwa są z różnych szczebli) bądź horyzontalne (są z tego samego szczebla).
Alianse strategiczne (strategic alliance)
Ta forma umiędzynarodowienia polega na ustanowieniu dobrowolnych powiązań biznesowych. Alianse strategiczne mogą być zawierane zarówno przez przedsiębiorstwa konkurujące jak i niekonkurujące między sobą. Do aliansów powoływanych przez niekonkurujące ze sobą firmy zalicza się:
partnerstwo wertykalne powoływane jest przez firmy z różnych szczebli kanału dystrybucyjnego, pozostające wobec się w stosunku dostawca - odbiorca,
porozumienia międzysektorowe - tworzone przez przedsiębiorstwa zajmujące się zupełnie odrębnymi rodzajami działalności, nie będące wobec siebie odbiorcami ani dostawcami,
wielonarodowe spółki joint ventures - to forma, w której jeden z partnerów posiada atrakcyjny produkt, a drugi posiada dostęp do określonych rynków.
Do tworzonych przez konkurentów zalicza się alianse:
komplementarne - polegające na współpracy przedsiębiorstw oferujących produkty o podobnym przeznaczeniu, celem bardziej efektywnego wykorzystania już posiadanych przez nie funkcji, integracyjne - tworzone są w celu wspólnego wytwarzania niektórych elementów, wykorzystywanych potem odrębnie przez każdego z partnerów,
addytywne - polegają na współpracy firm celem wytworzenia jednego produktu, dzięki czemu zawieszeniu ulega konkurencja między tworzącymi ja przedsiębiorstwami.


(…)

…,
addytywne - polegają na współpracy firm celem wytworzenia jednego produktu, dzięki czemu zawieszeniu ulega konkurencja między tworzącymi ja przedsiębiorstwami.
Do aliansów strategicznych zalicza się też sojusze produkcyjne, dystrybucyjne czy badawczo-rozwojowe
Typem aliansu jest też konsorcjum, które zbliżone jest do joint venture. Inwestycje bezpośrednie na rynku zagranicznym
Samodzielne prowadzenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz