Dom zakonny - strona 3

Spis powszechny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917

w klasztorach i domach zakonnych. Ogólnie mieszkamy zdecydowanie częściej w tzw. gospodarstwach domowych...

Historia polityczna Polski XX wieku - nazwiska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1274

Anders Władysław - generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944-1945. Arciszewski Tomasz - polityk Polskiej Partii Socjalistycznej, polski działacz socjalistyczny. Jeden z przywódców Organizacji Bo...

Historia polityczna Polski XX wieku - nazwiska - Arciszewski Tomasz

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 168
Wyświetleń: 917

Anders Władysław - generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944-1945. Arciszewski Tomasz - polityk Polskiej Partii Socjalistycznej, polski działacz socjalistyczny. Jeden z przywódców Organizacji B...

Tabela do testu wielokrotnego wyboru

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1106

Regencyjna (1917) w Królestwie Polskim 14. Akcja "X-2" operacja wysiedlenia zakonnic i likwidacji domów...

Historia Nowożytna - ćwiczenia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Ilona Błaszczyk
 • Historia nowożytna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2394

Braci Czeskich w Lesznie (tam uczył się Jan Amos Komeński), powstają kolegia i domy zakonne (jezuici...

Dochody i wydatki

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

członkiem zakonu albo przełożony domu zakonnego lub klasztoru, jednostka organizacyjna podległa Ministrowi...

Rewolucja październikowa w Rosji 1917

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1407

Rewolucja październikowa w Rosji 1917  Zamach z inspiracji bolszewików w stanie narastającego kryzysu politycznego i wobec  zbliżających się wyborów do Konstytuanty. 1905 zryw walki z caratem zaistniał w kontekście przegranej wojny rosyjsko-japońskiej 1905 edykt tolerancyjny 25 lutego 1917 pierws...

Ekonomika miast i regionów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4606

, domów zakonnych, na działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, wychowawczą 1 % gruntu oddanego...