Dobra substytucyjne - strona 3

Ekonomika transportu - test 30

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

(celeris paribus), d). o ile wzrosła średnia cena biletu w ostatnim roku kalendarzowym. Zaznacz pary dóbr...

Popyt i funkcje popytu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maciej Tokarski
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 161
Wyświetleń: 959

. - Od strony nabywców: o Dochody nabywcy o Cena/y dóbr o Ceny dóbr substytucyjnych i komplementarnych...

Popyt, podaż i rynek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2569

mieszana cenowa elastyczność popytu - reakcja popytu na dobro X na zmianę ceny dobra substytucyjnego...

Popyt-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Czynniki wpływające na popyt: cenowe pozacenowe wysokość dochodu realnego poziom cen dóbr substytucyjnych...

Charakterystyka rynku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Nathali
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1148

podobne potrzeby jak inne dobro. Dwa dobra są dobrami substytucyjnymi jeżeli wzrost (spadek) ceny jednego...

Mikroekonomia - Giętkość cen

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2282

substytucyjnymi - gdy cena dobra substytucyjnego (B) maleje, spada popyt na to dobro A (bo rośnie popyt na dobro B...

Teoria rynku - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wojciech Giża
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1694
Wyświetleń: 6832

i komplementarnych Moda Gusty Sezonowość Czynniki demograficzne Reklama Dobra substytucyjne - dobra...