Dobra podstawowe - strona 10

Rynek, popyt, podaż -opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
  • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952

0 < E < 1 dobra luksusowe dobra podstawowe PRAWA ENGLA, czyli zależności między wzrostem dochodów...

SKALE EKWIWALENTNOŚCI

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr inż. Marek Tomasz Panek
  • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

dobrobytu gospodarstwa domowego traktowano udział wydatków na dobra podstawowe w wydatkach ogółem) Krzywe...