Dobra luksusowe - strona 22

Analiza PEST

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2051

zarobki by zapewnić sobie nie tylko godne życie, ale i pozwolić sobie na zakup niektórych dóbr luksusowych...

Filip Kotler - Marketing-wykład

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Witold Chrostowski
  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 210
Wyświetleń: 973

do oferowania na prawach wyłączności; tyczy się to dóbr luksusowych, (chodzi o dbałość image marki...

Mikroekonomia - cel badań

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1218

silnie) dobra wyższego rzędu- dobra luksusowe 31. Prawo Engla. W miarę wzrostu przeciętnego dochodu...