Dobra luksusowe - strona 13

Zarządzanie Przedsiębiorstwem

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Anna Michna
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2226

wartościowym jaki w ujęciu ilościowym – np. CCC i dobra luksusowe)  Wzrost liczby pracowników  Liczba...

Wykład - pytania na egzamin

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Lubiński
 • Analiza koniunktury i badanie rynków
Pobrań: 133
Wyświetleń: 966

i stabilizuje się) i dobra luksusowe (od pewnego poziomu rośnie nieskooczenie). Pytanie 11) Determinanty popytu...

Teorie ludnościowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Demografia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1155

na starość. Dzieci spełniają taka samą rolę jak dobra luksusowe. Użyteczności dzieci można porównywać...

Teoria wyboru konsumenta - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Julita Sokołowska
 • Ekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 525

o 60 %powoduje zwiększenie popytu na seanse filmowe o 100%, co potwierdza, ze kino jest dobrem...