Ekonomiczna Rola Państwa w Gospodarce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomiczna Rola Państwa w Gospodarce  - strona 1 Ekonomiczna Rola Państwa w Gospodarce  - strona 2 Ekonomiczna Rola Państwa w Gospodarce  - strona 3

Fragment notatki:


3. Na jakim stanowisku i dlaczego stoją etatyści jeśli chodzi o rolę państwa we współczesnej gospodarce. Etatyzm - rodzaj polityki społeczno-gospodarczej państwa oznaczający przejmowanie przez państwo administracji nad prywatnymi przedsiębiorstwami lub tworzenie nowych przedsiębiorstw państwowych przy pomocy kapitału państwowego, a także tworzenie przedsiębiorstw o kapitale mieszanym (państwowo-prywatnym). Ekonomiści reprezentujący takie podejście twierdzą, że państwo powinno pełnić aktywną rolę w gospodarce, co stanowi czynnik stabilizujący i przyczyniający się do podniesienia ogólnego bogactwa narodu.
Przedstawiciele tej doktryny uważają, że państwo powinno podejmować kluczowe decyzje rozwojowe oraz zapewnić każdemu obywatelowi pracę i godziwe wynagrodzenie, a także troszczyć się o najbiedniejszych i najsłabszych.
Nie musi to jednak oznaczać rezygnacji z gospodarki rynkowej i przejścia do gospodarki planowej - socjalizmu. GOSPODARKA ROZWIJAJĄCA SIĘ CYKLICZNIE ETATYSTÓW Endogeniczne popytowe: Teoria podkonsumpcji - polega na tym, iż każdorazowy przyrost dochodów powoduje przeznaczenie ich na oszczędności. Skutkuje to spadkiem popytu inwestycyjnego Teoria Schumpetera - Teoria rozwoju gospodarczego - główną przyczyną rozwoju gospodarczego są siły wewnętrzne, a nie czynniki zewnętrzne . Istotne jest spełnienie trzech warunków: · istnienie twórczego przedsiębiorcy (główna siła rynkowa; odpowiedzialny za maksymalizację nadwyżki siła innowacji) · innowacje (wprowadzane przed przedsiębiorców; np. nowe produkty, technologie, nowe rozwiązania) · kredyt (przedsiębiorca nie ma obowiązku korzystać z własnego kapitału, powinien wykorzystać kredyt bankowy). Teoria M.Kaleckiego- Gdy kapitały idą w jeden dział gospodarki, to ceny w innych działach gospodarki idą w górę Teoria nieracjonalnego zachowanie polityków - zachowanie się polityków przed o po wyborach (cykl koniunkturalny Buchanan'a) Endogeniczne podażowe: Wzrost cen podstawowych czynników produkcji - wzrost kosztów produkcji oraz zachęca inwestorów do zmiany technologii oraz negatywny szok podażowy. Egzogeniczne: - Pogoda/Niestabilność polityczna/Wojny/Integralność (swoboda przepływu kapitału) - Opóźnienia w działaniu mechanizmu rynkowego - powoduje, że inwestorzy w inwestują w działy gospodarki szybki wzrost kapitału, a nie lokują kapitału w inwestycje długoterminowe (np. infrastruktura drogowa) - Dążenie do monopolizacji - monopolizacja nie zapewnie efektywnego wykorzystania czynników wytwórczych oraz w przypadku niezdrowej konkurencji mogą zawierać zmowy, co jest niekorzystne dla gospodarki.

(…)

… zaufania podmiotów gospodarczych do państwowych instytucji (NBP, RM itp.) - szkoła racjonalnych oczekiwań Teoria racjonalnych oczekiwań głosi, że podmioty gospodarcze podejmują swoje decyzje w oparciu o wszystkie dostępne informacje o aktualnych uwarunkowaniach ekonomicznych oraz o potencjalnych skutkach tych decyzji. Posiadają również umiejętność wyciągania wniosków ze zdarzeń w przeszłości, co pozwala…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz