Diogenes z Synopy

Filozofia cynicka, główne poglądy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2114

z Aten, pierwszy z cyników, był jego uczniem. Inni znani cynicy to legendarny Diogenes z Synopy, Krates...

Filozofia społeczna - wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Guczalska
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 868
Wyświetleń: 2702

uczeo Sokratesa. To był tzw. cynizm teoretyczny. Uczniem Antystenesa z Aten był Diogenes z Synopy...

Szkoły sokratyczne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1120

” - askesis: wzór surowej wstrzemięźliwościo szczęściu decyduje wyzbycie się wszelkich pokus - Diogenes...

Szkoły filozoficzne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

SZKOŁY FILOZOFICZNE CYNIZM - ojcem cynizmu jest Arystoteles, najbardziej popularnym Diogenes...

Cynicy - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1148

tylko stanowionym, a niemającym podstaw w cnocie. Trud moralny to dobro. Uczniem Antystenesa był Diogenes z Synopy...

Filozofia kształtuje ducha

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

z nich szczególnie doceniam, mianowicie Diogenesa z Synopy, który nie tylko był wielkim mędrcem, ale także potrafił...

Hellenistyczna myśl polityczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1099

) - Krates, Diogenes z Synopy - cynicy doświadczyli upadku dawnego świata i rozkładu starych struktur...

Sokratycy mniejsi - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

się od słowa „pies” i ma prawdopodobnie podwójną genezę. Diogenes z Synopy nazwał siebie po prostu „Diogenesem...