Diecezja - strona 7

Sobór Nicejski - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

heretyków i schizmatyków do Kościoła itd. związywały duchowieństwo z diecezją zabraniały biskupom...

Konklawe-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Józef Kloch
 • Kościół katolicki w Polsce i na świecie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1085

Penitencjarza Większego, Wikariusza Generalnego oraz Diecezji Rzymskiej i Arcybiskupstwa Bazyliki Watykańskiej...

Kościół w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Józef Kloch
 • Kościół katolicki w Polsce i na świecie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1057

są następujące terytorialne jednostki organizacyjne Kościoła, m.in.: Metropolie Archidiecezje Diecezje...

Art. 25 Konstytucji z 1997

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Krzysztof Krassowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

art. 6 diecezja nie może być zarządzana z zagranicy (brak zarzutu!) art. 7. Brak wpływu na obsadzanie...

Mikroekonomia - Osobowość prawna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

i poszczególne jego jednostki organizacyjne - diecezje, parafie, organizacje kościelne itp. (ustawy regulujące...