Deregulacja - strona 26

Zarządzanie strategiczne - wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Halina Piekarz
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 5320

działalności przedsiębiorstwa; główny trend to deregulacja (znoszenie barier i zakazów) otoczenie...

Rynek pracy - Bezrobocie

  • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2233

RYNEK PRACY W PRZEKROJU HISTORYCZNYM 1. Rynek pracy w warunkach kapitalizmu XIX w. • Rynek pracy traktowany jest jak każdy inny rynek. Odbywa się na nim mechanizm dostosowawczy między popytem na pracę a podażą siły roboczej. Cena (płaca) jest wypadkową ścierania się tych procesów. Praca ma cha...

Makro i mikroekonomia

  • Makroekonomia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2877

transakcyjnych. Jej występowanie jest często używanym argumentem na rzecz deregulacji. Zawodność państwa...

POIZ - materiały do ćw.

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr inż. Wiesław Łukasiński
  • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 2576
Wyświetleń: 2982

i deregulacje rynku, prawo, przepisy celne, kontyngenty eksportowe i importowe, pozycja związków zawodowych...