Depozyt bankowy - strona 2

Sekurytyzacja i jej schemat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Smejda
 • Rachunkowość
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1197

pochodziła z depozytów bankowych. Schemat sekurytyzacji: Opis: Spółka macierzysta chce wykorzystać...

Rodzaje pieniądza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

. Kurs walutowy - problem po zniknięciu wymienialności, rola państwa i banku b) depozyty bankowe (kiedyś...

Renty kapitalowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

podstawę renty moŜe być pienięŜny depozyt bankowy, pakiet papierów wartościowych (np. obligacji...

Wykład - Inwestycje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

odsprzedaży, inwestycja w edukację. Depozyty bankowe w walucie krajowej i obcej Obligacje, akcje, bony...

Polityka pieniężna - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

jako procent ogólnej sumy depozytów bankowych obecnie wynosi w Polsce 3,5% (środki te oprocentowane są 0,9...

Ekonomia - Polityka pieniężna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

jako procent ogólnej sumy depozytów bankowych obecnie wynosi w Polsce 3,5% (środki te oprocentowane są 0,9...