Przejmowanie poszczególnych części produktu narodowego - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 301
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przejmowanie poszczególnych części produktu narodowego - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Przejmowanie poszczególnych części produktu narodowego oraz cele na jakie są wykorzystywane.
Przedsiębiorstwa przejmują :
równowartość amortyzacji: maszyny , urządzenia i budowle (ponieważ się zużywają część ich wartości początkowej stopniowo jest odprowadzana na specjalny fundusz amortyzacyjny przedsiębiorstwa)
nierozdzielone zyski czyli część zysków służącą finansowaniu rozwoju przedsiębiorstwa
część indywidualnych oszczędności społeczeństwa (ze sprzedanych akcji, obligacji i lokat)
część rządowych transferów nieodpłatnych ( subwencje )
A przeznaczają na :
inwestycje - będą to finansowane z funduszu amortyzacyjnego inwestycje odtworzeniowe oraz finansowane z nierodzielonych zysków inwestycje nowe.
spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów płatności transferowe przedsiębiorstw
Budżet przejmuje:
podatki pośrednie ze sfery obrotu towarowego (czyli podatki od sprzedaży np. VAT, podatki akcyzowe)
podatki dochodowe przedsiębiorstw (ze sfery produkcji)
podatki osobiste od osób fizycznych (majątkowe, dochodowe itp.)
opłaty na ubezpieczenia społeczne (te które potem finansuje budżet)
część indywidualnych oszczędności społeczeństwa (obligacje skarbowe, bony skarbowe ,pośrednio lokaty bankowe) A przeznaczają na :
rządowe zakupy dóbr i usług (rządowe zakupy dóbr inwestycyjnych związane z państwowymi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz ewentualnymi państwowymi inwestycjami w sferze produkcyjnej a także zakupów dóbr konsumpcyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instytucji państwowych)
rządowe płatności transferowe
spłatę długów publicznych
Gospodarstwa domowe przejmują:
płace stanowiące wynagrodzenia za pracę najemną (netto)
dochody z indywidualnej działalności gospodarczej renty (opłaty dzierżawne) są to wynagrodzenia za przekazane innej osobie fizycznej lub prawnej w użytkowanie ziemi i kapitału produkcyjnego (maszyn i urządzeń)
dywidendy będące dochodem z wcześniej zakupionych akcji odsetki od obligacji i depozytów bankowych rządowe płatności transferowe (emerytury, stypendia, zasiłki dla bezrobotnych, z pomocy społ.) oraz transferowe płatności przedsiębiorstw (przekazywane społeczeństwu w ramach działalności charytatywnej) A przeznaczają na :
indywidualną konsumpcję społeczeństwa (zakup dóbr nietrwałych, trwałego użytku oraz usług)
indywidualne oszczędności społeczeństwa (zakup akcji, obligacji, bonów skarbow., lokat)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz