Denotowanie

Logika-pojęcia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1015

- wyraz, słowo, część nazwy; „znaczy tyle samo co”, „oznacza”, „denotuje”, „nazywamy” itp. Funktor...

Treść nazwy-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Halina Święczkowska
 • Logika prawnicza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 427

wtedy i tylko wtedy gdy orzeka się o niej prawdziwie; - denotowanie - nazwa przy danym swoim znaczeniu wskazuje na swój zakres...

Definicja prawdy przez spełnianie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Emil Grochulski
 • Semantyka logiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

nazwowej pewien obiekt indywidualny. Funkcja denotowania); 3. Przyjęcie, że zmienne indywiduowe przebiegają...

Umberto Eco - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Teoria kultury
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

kodu, oznacznik denotuje pewne znaczenie. Stosunek denotacji jest stosunkiem bezpośrednim...

Pojęcie Kultury-opracowania, P. Bagby

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2233

innych klan odznaczają się regularnością. Definicja struktury społecznej denotuje wiec abstrakcje tego samego...

Interpretacja semantyczna danego języka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Emil Grochulski
 • Semantyka logiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1001

z tych elementów w sposób spełniający zasadę kategorialnej zgodności (zwaną funkcją denotowania): Dla każdego n...

Cytaty i wypowiedzi o świecie.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Górczak
 • Problemy filozofi współczesnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 854

nie denotują żadnych realnie istniejących zjawisk społecznych i kulturowych;  Potoczne funkcjonujące idee...