Cytaty i wypowiedzi o świecie.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cytaty i wypowiedzi o świecie. - strona 1 Cytaty i wypowiedzi o świecie. - strona 2 Cytaty i wypowiedzi o świecie. - strona 3

Fragment notatki:

Herman Lotze: - Świat jest światem powiązań przyczynowych; ○ Świat jest przedmiotem nauk, które wyjaśniają zjawiska odwołując się do praw mechanistycznych; ○ Wszystko, co możemy poznać dzięki naukom, to tylko prawidłowości przyczynowo-skutkowe. ○ Neokantyzm [ szkoła badeńska]: - Byt jest, wartości obowiązują [ gelten ] -by Herman Lotze; - Świat jest bytowy , przyczynowy; wartości przejawiają się poprzez ich obowiązywanie. Przedstawiciele: ○ Wilhelm Windelband;  Heinrich Rickert;  Emil Lask;  Max Weber;  Gustav Radbruch.  Idee: ○ Powrót do Kanta;  Transcendentalizm;  Teoria wartości [aksjologia].  Na gruncie neokantyzmu, podjęta została filozofia transcendentalna; - Istotnym ich osiągnięciem jest aksjologia. Klasyfikacja nauk [Widelband]: Nauki Nometetyczne Idiograficzne Semestr I Strona 7 - Sens życia ludzkiego określony przez działanie ducha dziejów; Ur. 1724, zm. 1804r. Nauki Nometetyczne Idiograficzne Nauki nomotetyczne: ( gr. Nomos - prawo), formułują ogólne prawa i za ich pomocą wyjaśniają rzeczywistość. Nauki idiograficzne: (gr. Idios -osobisty, oddzielny), koncentrują się na opisie niepowtarzalnych i swoistych faktów kulturowych. - Uczestnicy świata przyrodniczego i świata kultury. Dualizm myślenia o sobie jako istoty biologicznej i istoty kulturowej [-Kant]. Historyczne nauki o kulturze: - Rickert: Tylko to, co daje się ocenić, ma zrozumiały sens. ○ Tylko to, co odniesione do wartości, ma jakąś ważność, i o tyle tylko może być zrozumiałe. ○ System der Philosophie [1921]: Właściwie rozumiane problemy sensu prowadzą zawsze ku problemom wartości, ponieważ tłumaczyć sens życia to tyle co: Uświadamiać wartości, które nadają mu sens . Ocenianie zjawisk obserwowalnych, jest nadawanie im znaczenia. - To ocenianie odróżnia nas od przyrody i pogłębia dualizm: przyroda-kultura. Klasyfikacja nauk: Nauka Pojęcia generalizujące Pojęcia indywidualizujące Dyscypliny, które posługują się pojęciami porządkującymi doświadczenie, wychwytującymi powtarzalne obiekty i zdarzenia według ogólnych prawideł.

(…)

…];

Nie ma nauki historii bez filozofii historii[Rickert];

Kontrargument Rickerta:
I.
Doborem materiału historycznego i konstrukcją pojęć historycznych kierują wartości;
II.
Wartości faktyczne uznawane są za zmienne w zależności od kontekstu społecznego Semestr I Strona 8 -> ciekawe w porównaniu z pozytywizmem.
-> Dyscypliny posługujące się indukcją.
-> Indywidua, związane z historyczną chwilą, itp. wiążą…
… Weber, antynaturalistyczny instrumentalizm:
Metoda typów idealnych:

Pojęcia typowo-idealne nie denotują żadnych realnie istniejących zjawisk społecznych i kulturowych;

Potoczne funkcjonujące idee wartościujące wykorzystuje się jedynie w roli heurystycznych wskazówek;

Metoda ta gwarantuje naukom społecznym status nauk neutralnych aksjologicznie: ich opisy są wolne od wartościowań.

-> Próba…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz