Demografia - strona 10

Zbiorowości statystyczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Statystyka w pedagogice
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1435

dziedzin, w których metody statystyczne znalazły szerokie zastosowanie: Biometria Demografia Ekonometria...

Przedmiot socjologii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Socjologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1393

wiedzy socjologicznej  demografia, ekonomia, antropologia, prawo, politologia, historia, np. zjawisko...

Piramida potrzeb turystycznych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Agata Balińska
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2695

: demografia, urbanizacja, czas wolny, dochody, wykształcenie, sezonowość turystyki Koniunkturalne: sytuacja...

Test 1-4 z geografi gospodarczej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wojciech Portalski
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1225

na danym obszarze 10. Aspekty urbanizacji to? demografia, ekonomia, przestrzeń, społeczeństwo, ekologia...