Delecja - strona 3

Genomika i proteomika - wykład 6

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genomika i proteomika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1288

. W alignmencie standardowym szukamy: mutacji punktowych, insercji, delecji, itp. W przyrównywaniu genomowych...

Tolerancja immunologiczna - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Martyna Maria Kandefer-Szerszeń
 • Immunologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

antygeny własne poprzez zmuszenie ich do apoptozy. Jest to delecja klonalna = eliminacja klonów zakażanych...

Genomika i proteomika - wykład 7

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genomika i proteomika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1400

z nich to spontaniczne transpozycje, delecje, insercje, duplikacje i wiele innych. Różne warianty wielkości genomu danego...

Choroby genetyczne - Achondroplazja

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Choroby genetyczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3696

. To tak tytułem wstępu, teraz mechanizm choroby: zmieniony jest 21 chromosom (najczęściej delecje) w obszarze...

Cytokineza - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1225

białka w tej strefie należą do rodziny kinezyn mitotycznych tworząc kompleks z polokinazą. Delecja...

Inżynieria genetyczna- wykład 9.3

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1715

. W ten sposób można też wprowadzać delecję czy insercję Mutacja jest racjonalnie wprowadzona do sekwencji oligonukleotydu Sekwencja...

Zjawiska autoimmunizacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Immunologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

w limfocyty Treg CD4+CD25+ mające zdolność indukowania tolerancji obwodowej - warunkiem zajścia delecji...