Dekalog - strona 16

Etyka - ćwiczenia + materiały na kolokwium

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Dorota Probucka
 • Etyka społeczna
Pobrań: 1435
Wyświetleń: 7357

W sumie składa się z 22 stron i porusza następujące zagadnienia: podział etyki, etyka normatywna, megalopsychija, rodzaje godności, relacje zależnościowe, rodzaje miłości, obiektywizm i subiektywizm aksjologiczny, rekonstrukcja dyrektyw moralnych typowych dla kultury europejskiej, znaki somatyczne ...

Socjologia moralności - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2457

. Nie jest obojętne kto formułuje dyrektywy natury moralnej. Np. Dekalog został napisany przez mężczyznę Mojżesza...

Określenia etyki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1456

małżeński całkowicie nierozerwalnym. Prawo moralne S. Testamentu zostało najkrócej ujęte w Dekalogu (10...

Religie świata

Pobrań: 98
Wyświetleń: 2191

o życiu i śmierci Jezusa Chrystusa. Nasza wiara każe postępować wedle przykazań Dekalogu i przypowieści...

Wyklad Apolgia dziennikarska - geneza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 560

Ks. Henryk Seweryniak APOLOGIA DZIENNIKARSKA  (SZKIC WYKŁADU) Wstęp Żyjemy zawsze w pewnym kontekście, w pewnej kulturze i sieci powiązań  społecznych.   „Siła   oddziaływania   chrześcijaństwa   ma   być   skuteczna   w  czasie i przestrzeni, nie poza czasem i poza przestrzenią”   – pisał genial...

Etyka - notatki z wykładów

 • dr hab. Dorota Jasiecka
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1666

chrześcijańska, moralność zawodowa). Np. dekalog, kodeks zawodowy. -kryterium TREŚCIOWE- normy moralne wyróżniane...

Spowiednik - prawodawstwo wspólne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

przykazaniu Dekalogu, oczywiście poza niebezpieczeństwem śmierci, nawet w obecności innego kapłana...