Definicja legalna - strona 6

Obowiązywanie prawa, Akt normatywny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4907

tego znajdują się także przepisy zawierające definicje legalne. Definicje legalne to rodzaj przepisów...

Język prawa - Przepis prawny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2373

z owej nieostrości zrezygnować. definicje legalne (ustawowe) - definicje formułowane przez prawodawcę...

System teleinformatyczny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

” odwołują się definicje legalne: ŚKE w art.2 ust.5 u.ś.u.d.e., czyniąc to w sposób bezpośredni, ŚPO w art.6...

Wykładnia językowa - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

zastosowania) 8. Nie ma definicji legalnej, ale w doktrynie jest - zgodnie z dyrektywą języka prawniczego: dany...

Interpretacja umowy międzynarodowej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Agnieszka Jabłońska-Wawrzycka
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2058

definicje legalne, znaczenie poszczególnych wyrazów należy przyjmować w świetle przedmiotu i celu umowy...

Akt normatywny i stosunek prawny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1449

, zwykle elementy hipotez, a także normy sankcjonujące; umieszczone są również tzw. definicje legalne...

Wykład VI z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 420
Wyświetleń: 847

spod regulacji, definicje legalne. Przepisy szczegółowe zawierają normy, które regulują psychofizyczne...

Prawo naturalne -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

Definicja legalna - przykład przepisu, w którym nie ma normy, jest wyrażona przez ustawodawcę w treści aktu...