Deficyt sektora finansów publicznych - strona 2

WYKONYWANIE BUDŻETU

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 917

SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PRZYCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (np. jednostek...

Wydatki publiczne-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 651

wydatki publiczne w wysokości 297,0 mld zł; deficyt sektora finansów publicznych wyniósł 46,0 mld...

Parytet siły roboczej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1722

deficyt występuje wtedy, gdy faktyczny lub planowany deficyt sektora finansów publicznych przekracza 3...

Zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 749

deficyt. Dochody publiczne i wydatki publiczne oraz nadwyżkę lub deficyt sektora finansów publicznych...

ćwiczenia i testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Moździerz
 • Polityka fiskalna
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 5838

ich saldo nie powinno przekraczać +/- 3 % PKB Deficyt sektora finansów publicznych w ujęciu kasowym w 2010 r...

Rodzaje deficytu budżetowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie długiem publicznym
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1491

o finansach publicznych. Deficyt sektora finansów publicznych: -jest to ujemna różnica między dochodami...