Data urodzenia - strona 12

Prawo wyznaniowe - wszystkie wykłady

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • dr Krzysztof Warchałowski
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4137

do czynności prawnych, podany nr tożsamości, data urodzenia, podpis potwierdzony notarialnie - we wniosku muszą...

Cyberprzestępczość-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Grażyna Szpor
 • Technologie internetowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1113

. Unikaj haseł trywialnych takich jak: Twoje imię, data urodzenia. Hasło uważane za bezpieczne...

Bierzmowanie - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1162

z bierzmowania, datę urodzenia, datę i miejsce chrztu, datę bierzmowania, imiona i nazwiska rodziców i świadków...

Rada ministrów - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof Bojanowski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

politycznym ministra:   1)   imię (imiona) i nazwisko;   2)   datę urodzenia;   3)   miejsce zatrudnienia...

Reflektorem w mrok

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

jest. „Urodziłem się w mieście Warszawie, datę urodzenia niech mi będzie wolno skromnie przemilczeć”. Jego legalnym...

Prawo Administracyjne - część szczególna- wykłady

Pobrań: 189
Wyświetleń: 1155

Ma 42 strony. Obejmuje takie zagadnienia jak: pojęcie materialnego prawa administracyjnego, cechy materialnego prawa administracyjnego, polskie prawo obywatelskie, obywatelstwo, naturalizacja, obowiązujące unormowania prawne dotyczące zmiany imion i nazwisk, stan cywilny, właściwość rzeczowa i miej...