Darwinizm społeczny - strona 2

Nacjonalizm - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Adam Czarnota
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1505

 (nazizm), faszyzm. W XIX-wiecznym nacjonalizmie istotnym elementem był darwinizm społeczny, który zakładał...

Ewolucjonizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1302

„darwinizm społeczny” symbolicznie w celu oznaczenia pewnej wspólnoty poglądów, w której uczestniczył np...

Ewolucjonizm-opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Antropologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1554

darwinizmu; darwinizm społeczny podkreślał, że niektóre społeczeństwa i jednostki były lepiej wyposażone...

Nacjonalizm - A.Comte

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1267

haseł i za pomocą terroru wykonuje władzę. Proces ten się powtarza). Specner- darwinizm społeczny...

Konserwatyzm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1309

**. Na ten konserwatyzm wpływ miał Karol Darwin, stąd bierze się tu idea darwinizmu społecznego. Najwybitniejszym...

Emocje i Motywacja - wykład 2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Irena Pilch
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2394

psychologii. William Magdugal (przełom XIX i XX wieku) zafascynowany był odkryciami Darwina (=> DARWINIZM...