Makroekonomia - aktywność państwa

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - aktywność państwa - strona 1 Makroekonomia - aktywność państwa - strona 2 Makroekonomia - aktywność państwa - strona 3

Fragment notatki:

Mechanizmy rynkowe nie są w pełni efektywne i
nie są w stanie zabezpieczyć zaspokojenia
wszystkich potrzeb człowieka i społeczeństwa
jako całości
= potrzeba podmiotu (instytucji w skali
narodowej), który by rozwiązywał te problemy
Funkcje państwa
 Zewnętrzna (utrzymywanie stosunków międzynarodowych, chroniąc
swoje interesy*, obrona granic)
 Wewnętrzne
 Prawodawcza (określa prawa i obowiązki obywateli oraz sankcje za nie
przestrzeganie)
Porządkowa (zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne,
egzekwuje kary związane z sankcjami)
Administracyjna (zarządza różnymi sferami społeczeństwa)
Socjalna (zabezpiecza minimum egzystencjonalne i warunki pracy)
Kulturalno-oświatowa (wspiera rozwój kultury, nauki, edukację)
Wychowawcza (uczenie patriotyzmu, przestrzegania zasad demokracji)
Gospodarcza (prowadzenie polityki gospodarczej)

* na poziomie, na którym poszczególne jednostki gospodarcze nie są w stanie
Działać
 Tradycyjne
 określenie i ochrona praw własności
 zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego
 utrzymanie wymiaru sprawiedliwości
 kształtowanie i utrzymywanie systemu oświaty,
 kształtowanie systemu pieniężnego
 Współczesne
 stabilizowanie gospodarki,
 ochrona środowiska naturalnego w ujęciu krajowym i regionalnym,
 zapewnienie racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi,
 działania na rzecz ochrony konsumentów,
 przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji,
 regulowanie warunków pracy i ochrona pracowników,
 kształtowanie systemu ochrony zdrowia,
 kształtowanie systemu zabezpieczenia społecznego
Czy państwo powinno ingerować w
gospodarkę?
W ekonomii, jako nauce społecznej występuje błąd złożenia (to co racjonalne w skali mikro nie musi być
racjonalne w skali makro = choć makroekonomia neo-klasyczna opiera się na analizie
mikroekonomicznej = teoria oczyszczania się rynków, teoria równowagi ogólnej Walrasa)
To co wydaje się racjonalne i korzystne dla stron kontraktu, umów w skali makro może być niekorzystne dla
społeczeństwa jako całości, gdyż pewne zależności i potrzeby ujawniają się dopiero na poziomie
społeczeństwa.


(…)

utylitaryzm i pragmatyzm i egoizm jako podejście potencjalnie rozwiązujące wszystkie
problemy. Dramatu rozwodu jednak nie rozwiąże…
Rynek (jego podmioty, zwłaszcza najsilniejsze) uzasadnia swoją uniwersalność dążeniem do
wolności, jednak popełnia 2 błędy
 Myli rodzaje wolności: wolność „do” i wolność „od”. Mówi o wolności „do” (do zawierania
umów), a ma na myśli wolność „od” (nikt przedsiębiorcy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz