Czynny żal - strona 10

note /search

Wybrane zagadnienia części szczególnej prawa karnego - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo karne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 4284

Dotyczą większości przestępstw ujętych w kodeksie karnym wraz z komentarzami. Notatka zawiera się w 16 stronach i porusza takie kwestie jak: pojęcie typu podstawowego, kwalifikowanego i uprzywilejowanego przestępstwa, typy uprzywilejowane przestępstwa zabójstwa, przestępstwo kradzieży w typie podst...

PRAWO KARNE - Kryminologia

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1876

OPRACOWANIE NA EGZAMIN 1. Pojęcie prawa karnego. Prawo karne (materialne) – dziedzina prawa określająca czyny będące przestępstwami, kary grożące za popełnienie przestępstw, środki karne i środki zabezpieczające stosowane w związku z naruszeniem prawa karnego oraz zasady odpowiedzialności karnej. ...

Testy- pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo finansowe
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2317

jest instytucją zaniechania ukarania sprawcy: a) czynny żal b) nadzwyczajne złagodzenie kary c) przepadek...

Prawo karne - skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo karne
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1547

PRAWO KARNE - SKRYPT BY W.W. 2010/2011 ~ NAUKA O PRZESTĘPSTWIE ~ //s. 145 - czesc szczegolna// 18.10.2010 Nullum crimen sine lege → nie ma przestępstwa bez ustawy Zasada ta przyjmowana jest powszechnie jako podstawa dla ustalenia odpowiedzialności karnej człowieka za popełniony czyn zabroniony...

Skrypty

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo karne
Pobrań: 910
Wyświetleń: 2093

okoliczności wyłączające karalność (np. czynny żal skuteczny z art. 15§1 k.k.) D. musi być to czyn karygodny...

PRAWO KARNE URZ

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2513

Ogólne wiadomości o prawie karnym Prawo karne jest najstarsze – już jak czytamy kodeks Hammurabiego to dominuje tam przede wszystkim prawo karne. Szczyt jego rozwoju nastąpił w okresie Oświecenia. Prawo karne – zespół przepisów prawnych określających czyn stanowiący przestępstwa oraz grożące za te...

Wstęp do prawoznawstwa i prawo karne

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Propedeutyka prawa
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2702

Akt tworzenia prawa - władczy akt organu władzy państwowej, który składa się z norm ogólnych (istnieją wyjątki od tej reguły). PRAWO STANOWIONE sensu stricte (prawo pisane) podstawowa i najważniejsza forma prawa we wszystkich współczesnych państwach. Prawo przyjmuje formę dokumentu o określon...