Prawo karne - skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karne - skrypt - strona 1 Prawo karne - skrypt - strona 2 Prawo karne - skrypt - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO KARNE - SKRYPT
BY W.W.
2010/2011
~ NAUKA O PRZESTĘPSTWIE ~
//s. 145 - czesc szczegolna//
18.10.2010 Nullum crimen sine lege → nie ma przestępstwa bez ustawy
Zasada ta przyjmowana jest powszechnie jako podstawa dla ustalenia odpowiedzialności karnej człowieka za popełniony czyn zabroniony.
nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej obywatel który dopuścił się zachowania nie opisanego pod groźbą kary w akcie prawnym rangi ustawowej
Na pewno nie może być uznane za przestępstwo takie zachowanie które nie jest opisane w ustawie jako czyn zabroniony pod groźbą kary kryminalnej.
Zasada ta została sformułowana expresis verbis w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku!
Zawarta również w austriackiej ustawie karnej w Józefinie w 1787 roku.
Zasada nullum crimen sine lege w łacińskim brzmieniu została sformułowana przez niemieckiego teoretyka Anzelma Fenerbacha w 1801 roku.
W skrócie: nullum crimen...
Zasada nullum crimen sine lege ma rozwinięcie w dodaniu słów:
A) Nullum crimen sine lege penali anteriori:
Nie ma przestępstwa bez ustawy karnej poprzedzającej akt ukarania człowieka za zarzucane mu zachowanie ocenione przez sąd w kategoriach przestępstwa.
Z tej formuły wywodzimy krócej ujętą zasadę: prawo karne nie może działać wstecz → lex retro non agit.
Funkcje zasady:
Gwarancyjna → obywatele nie są wydani na sędziowską samowolę, nie mogą być karani za czyn nie będący w chwili popełnienia zabronionym przez ustawę wydaną wcześniej aniżeli miało miejsce zachowanie ze strony człowieka który ma ponieść za to zachowanie odpowiedzialność karną.
Gdzie znajdziemy omawianą zasadę?
Zasada stanowi podstawę do budowania definicji przestępstwa z art. 1 § 1 kk.
Art. 1. § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
W konstytucji z 1997
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
Europejska konwencja Praw Człowieka
Pakty Praw Człowieka
Na niej wspiera się współczesne prawo karne jeżeli traktujemy je jako narzędzie wymiaru sprawiedliwości → niesprawiedliwe byłoby karanie obywatela za zachowanie które w chwili zachowania nie było opisane jako czyn zabroniony pod groźbą kary.
Naruszenie zatem zasady nullum crimen w aspekcie lex retro non agit jest oczywistą niesprawiedliwością który to akt niesprawiedliwości wynikać może z wydania przez ustawodawcę ustawy karnej działającej z mocą wsteczną.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz