Czynniki ekologiczne - strona 5

Metody pomiaru ryzyka bankowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1911

przedsięwzięcia (przeprowadza się analizę techniczno-technologiczną z uwzględnieniem czynników ekologicznych...

Egzamin - Formy rzeźby I rzędu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ruszycka
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

występujące w dolinach rzek i strumieni, na siedliskach wilgotnych, w których głównym czynnikiem ekologicznym...

Zasolenie oceanu - czynniki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Filip Pniewski
 • Hydrologia i oceanografia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1372

temperatury Temperatura jako czynnik ekologiczny Większość organizmów jest zmiennocieplna (poikilotermiczna...

Wczesne wspomaganie dziecka - wykłady

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Twardowski
 • Wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

zmiany w swoim otoczeniu. Środowisko (czynniki ekologiczne) obejmują one wiele składników. Jedna grupa...

Ekologia

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Ekologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3794

zmian czynników ekologicznych, występujące w siedliskach o określonym natężeniu poszczególnych czynników...

Pojecia-oceanografia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Wosik
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami...