Czynnik B - strona 7

Opracowanie do egzaminu z immunologii

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Julia Bar
 • Immunologia
Pobrań: 784
Wyświetleń: 3808

Poruszono w nich m.in. następujące tematy: ontogeneza układu immunologicznego; rola pierwotnych i wtórnych narządów limfatycznych; budowa grasicy; Komórki ukladu immunologicznego; dojrzewanie limfocytów T i B. OPRACOWANIE DO EGZAMINU Z IMMUNOLOGII 1. Ontogeneza układu immunologicznego Komórki ukł....

Bezpiczeństwo bydynków

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2688

tych czynników, b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. • MoŜliwość utrzymania właściwego stanu...

Plan marketingowy - fabryka obuwia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1715

PLAN MARKETINGOWY FABRYKI OBUWIA "ALKA" W SŁUPSKU NA OKRES OD 1997 DO 1999 ROKU Spis treści Charakterystyka przedsiębiorstwa Rys historyczny Misja firmy SJB Analiza makrootoczenia Segmenty makrootoczenia Scenariusze stanów otoczenia Analiza potencjału strategicznego Bilans strategiczny z...

Analiza finansowa i istota analizy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 651

czynnika b w ilości większej niż 5 jednostek w stosunku do okresu spowodowała wzrost badanego zjawiska o 40...

Logistyka wykłady

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Michał Pietrzak
 • Logistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

A * następnie na czynniki B * na końcu na czynniki C Zachowanie priorytetów * maksymalizacja efektu...