Czyhanie na Boga

Julian Tuwim – Wybór wierszy

  • Uniwersytet Warszawski
  • Literatura współczesna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1001

TUWIM (1894 - 1953) był autorem tomików poetyckich: "Czyhanie na Boga " (l 918), "Sokrates tańczący " (l...

Podział i opis epok

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Elżbieta Pożoga
  • Historia kultury
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1617

Rozdział I Antyk Grecja i Rzym odgrywały przed wielu wiekami rolę dwóch europejskich mocarstw. Tworzyły one cywilizację, która stała się później podstawą rozwoju całego kontynentu. Polska jako państwo jeszcze wówczas nie istniała, nie istniała więc też literatura polska. Jakkolwiek podobnie jak inn...