Czyhanie na Boga

Julian Tuwim – Wybór wierszy

  • Uniwersytet Warszawski
  • Literatura współczesna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1015

TUWIM (1894 - 1953) był autorem tomików poetyckich: "Czyhanie na Boga " (l 918), "Sokrates tańczący " (l...

Podział i opis epok

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Elżbieta Pożoga
  • Historia kultury
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1701

Rozdział I Antyk Grecja i Rzym odgrywały przed wielu wiekami rolę dwóch europejskich mocarstw. Tworzyły one cywilizację, która stała się później podstawą rozwoju całego kontynentu. Polska jako państwo jeszcze wówczas nie istniała, nie istniała więc też literatura polska. Jakkolwiek podobnie jak inn...