Czworościan - strona 3

Metaloznawstwo - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1239

(stężeń Gibbsa), trójwymiarowy s3 jest objętością czworościanu foremnego. ...

Słówka matematyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 896

sequence Cięciwa - chord Część ułamkowa - fractional part Czworokąt - quadrilateral Czworościan...

Wejściówka-oznaczanie wody

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza żywności
Pobrań: 91
Wyświetleń: 602

polarne koloidów). Dwa wiązania at tlenu z atom wodoru skierowane w stronę dwóch naroży czworościanu...

Wektory - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Katarzyna Justyna Adrianowicz
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

. Objętość czworościanu ABCD o trzech danych wierzchołkach A(2, 0, −1), B(3, −1, 1), C(2, −2, 3) jest równa 5...

Słówka - matematyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

quadrilateral czworościan tetrahedron czynnik factor dany given dodawać add dodawanie addition dowodzić prove...

Praca na historię rachunkowości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Mieczysław Dobija
Pobrań: 833
Wyświetleń: 6573

. Początkowo kształty tokenów ograniczały się do kulek, dysków, czworościanów, stożków i walców. Początek...