Słówka matematyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słówka matematyczne  - strona 1 Słówka matematyczne  - strona 2 Słówka matematyczne  - strona 3

Fragment notatki:


Słówka matematyczne: Arcus tanges - inverse tangent Arytmetyczny - arithmetical Bijekcja - bijection Bryła - solid Brzeg - boundary Być dowodem(czegoś)- to constitute a proof(of sth) Całk. przez podstaw. - integration by substitiution Całka nieoznaczona - indefinite integral Całka n-krotna - multiple integral Ciąg rosnący - increasing sequence Ciąg rozbieżny - divergent sequence Ciąg zbieżny - convergent sequence Cięciwa - chord Część ułamkowa - fractional part Czworokąt - quadrilateral Czworościan - tetrahedron Czynnik - factor Domyślny - default Dwusieczna kąta - bisector of an angle El. neutralny “ * ” - multiplicative identity element El. neutralny “+” - additive identity element Element neutralny - identity element Funkcja przestępna - transcendental function Funkcja wklęsła - concave function Funkcja wykładnicza - exponential function Funkcja wypukła - convex function Geometria - geometry Iloczyn - a product Iloraz różniczkowy - differential quotient Kąt przecięcia - angle of intersection Kąt rozwarty - obtuse angle Logarytm dziesiętny - decimal logarithm Macierz rozszerzona - augmented matrix Nierówność - inequality Obwód okręgu - circumference of a circle Odejmować - subtract Ośmiokąt - octagon Ostrosłup - pyramid Pięciokąt - pentagon Podstawa - base Podział - partition Przeciwnie do wskazówek zegara - anticlockwise Rozszerzenie - extension Średnica - diameter Szablon - template Trójkąt ostrokątny - acute-angled triangle Zdalny - remote Zmienna - a variable Adjective - Opposite: Arrive - leave
Boring - interesting
Buy - sell
Crowded - empty
Dangerous - safe
Far - near
Find - lose
Forget - remember
Friendly - unfriendly
Funny - serious
Generous - mean
Lazy - hard-working
Lend - borrow
Miss - catch
Modern - old
Noisy - quiet
Pass - fail
Polite - rude
Polluted - clean
Push - pull
Send - get/receive
Shy - extrovert
Talkative - quiet
Teach - learn
Turn on - turn off
Win - lose
Części ciała: Głowa - head ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz