Cytozyna - strona 2

Metylacja- wykład

  • Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
  • Biologia molekularna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1575

, metylowana jest cytozyna poprzez wprowadzenie grupy metylowej w pozycję 5'. Enzymy odpowiedzialne...

Biosynteza nukleotydów- zagadnienia

  • Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
  • Biochemia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1547

. Która z następujących odpowiedzi uzupełnia poprawnie zdanie? Cytozyna jest Zasadą purynową Zasadą pirymidynową...

Czynniki modyfikujące strukturę DNA

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

cytozyny. Prowadzi do tranzycji i transwersji AT→TA, AT→GC, GC→CG, GC→AT, GC→TA. Podobnie działa cisplatyna...