Cykl komórkowy - strona 8

Aktywacja limfocytw

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Immunologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 777

w fazie G0 cyklu komórkowego, pozostają w uśpieniu, w wyniku aktywacji przechodzą do fazy G1 i zaczynają...

Organizmy genetycznie modyfikowane

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia molekularna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2044

oraz naprawą DNA (rekombinazy, ligazy). Reakcja na transgen zależy także od fazy cyklu komórkowego. W przypadku...

Starzenie

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1106

(obrona przed stresem oksydacyjnym), p27 (zatrzymanie cyklu komórkowego), GADD45 (naprawa DNA) • U drożdży...

Nowotwory-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Immunologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

to musi zajść jeden z trzech elementów: rozprzężenie cyklu komórkowego mutacja białka p53, mutacja w genach...

MHC-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Immunologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1470

, który znajduje się w fazie G0 ma określony zestaw białek błonowych. W kolejnych fazach cyklu komórkowego...

Interferencja RNA- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1190

aktywacji enzymów detoksykacyjnych, zaburzeń w przekierowywaniu cyklu komórkowego na szlak apoptotyczny (np...

Korzeń

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Alicja Noculak-Palczewska
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2688

wynosi 2C, cykl komórkowy wydłużony * większa odporność na uszkodzenia - są rezerwuarem diploidalnych...

Genetyka - regulacja ekspresji genów

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. dr hab. Maria Wędzony
 • Genetyka
Pobrań: 392
Wyświetleń: 4326

za nagłymi zmianami występującymi w pewnych warunkach np. w głównych, przejściowych punktach cyklu...

Opracowanie do egzaminu z immunologii

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Julia Bar
 • Immunologia
Pobrań: 770
Wyświetleń: 3773

w cyklu komórkowym. Komórki pre-BI są populacją dużych, aktywnie dzielących się komórek, natomiast pre-BII...