Communio - strona 3

Wykład - korzyści z wymiany handlowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623

ekonomicznych (lichwa i działalność gospodarcza). Do XII w. Kościół stanowił wspólnotę (communio...

Władanie rzeczami-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

innych osób Współwłasność Communio pro indivisio - współwłasność w częściach idealnych, własność udziału...

Posiadanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1470

rzeczy communio pro divisio - współwłasność rzeczy niepodzielnych mogła się odbywać tylko w idealnych...

WSPÓŁWŁASNOŚĆ

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

): 1) Zasada: WSPÓŁWŁASNOŚĆ W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH ( COMMUNIO PRO PARTE INDIVISA/ZWYKŁA )- udziały...

Patriarcha - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

, Konstantynopol, Aleksandria, Antiochia i Jerozolima. Patriarchowie z³¹czeni poprzez „communio” stali siê...

Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich - słownik

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 105
Wyświetleń: 924

; jego wybór nie wymaga zatwierdzenia, a jedynie znaku wspólnoty (tzw. communio) ze strony Biskupa Rzymskiego...

Słownictwo i paremie z rzeczy - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1316

prawa własności wskutek znalezienia skarbu communio pro indiviso - współwłasność w częściach idealnych...

Prawo rzeczowe-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1274

współudziału większej liczby osób w prawie własności na jednej rzeczy była współwłasność (communio pro indiviso...