Ciało modzelowate

Kresomózgowie

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1778

kresomózgowia: przednie(commisura anterior) sklepienia (commisura fornicis) i ciało modzelowate (corpus callosum...

Kresomózgowie - budowa i funkcje

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3808

podwzgórza. Prawą półkulę od lewej oddziela szczelina podłużna mózgu, na jej dnie znajduje się ciało...

Eksperymenty

 • dr Wanda Osikowska
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 644
Wyświetleń: 3514

rozdwojonym (początkowo koty, potem ludzie leczeni z epilepsji lekoopornej przecięciem ciała modzelowatego...

Mózgowie - podział, ogólna budowa

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2310

jest warstwą istoty szarej. Prawą półkulę oddziela od lewej szczelina podłużna mózgu, tu też leży ciało...

Leki przeciwdepresyjne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Cezary Żechowski
 • Psychopatologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

- u chorych na schizofrenie - zmniejszenie objętości płatów czołowych, móżdżku, ścieńczenie ciała...

PMS i mózg kryminalistyczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Kryminologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1491

Lobotomia: - przecięcie połączenia między płatami mózgu - ciała modzelowate - następstwa: utrata zdolności...

Asymetria wnioskowania - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Kazimierz Wolak
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1295

ewaluatywnych, nowość w jakiś sposób budzi w nas poczucie niepewności . Ciało modzelowate- szybciej spostrzegamy...

Deborah Tannen-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pragmatyka języka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1603

- obie półkule (lepiej) M - tylko w prawej Emocje K - obie półkule M - tylko prawa Ciało modzelowate...