Asymetria wnioskowania - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Asymetria wnioskowania - opracowanie - strona 1 Asymetria wnioskowania - opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

asymetria wnioskowania Człowiek spostrzegając drugiego człowieka odbiera dwa rodzaje informacji. Informacja obiektywna- deskryptywna - cechy, które istnieją niezależnie od stosunku emocjonalnego, Informacja o wartości- emocjonalna, afektywna - wartość :typ oceny o dwóch źródłach, 1) pochodna dobrych i złych doświadczeń, 2) wynik porównania cech deskryptywnych z cechami definicyjnymi akceptowanego przez podmiot standardu idealnego dla podmiotu . Ramy odniesienia to standard idealny, w miarę poznawania tworzy się ideał, ta ocena to pochodna deskryptywnej z tymi ramami odniesienia - tworzy się rozbieżność, czyli nie wpasuje się w ideał lub się wpasuje, im mniejszy dystans, tym większa zgodność. 2 rodzaje znaczeń
Nazwy cech człowieka poza deskryptywną niosą za sobą ocenę „chciałbym albo nie”.
Nowe sytuacje, nowi ludzie - charakter wrażeń ewaluatywnych, nowość w jakiś sposób budzi w nas poczucie niepewności . Ciało modzelowate - szybciej spostrzegamy w nim zagrożenie, niż je rozumiemy (podświadomość)
Znaczenie informacji afektywnej i deskryptywnej są różne, znajdują wyraz w odmiennych …(??)… w systemie poznawczym. Funkcją procesów orientacyjnych jest zapewnienie człowiekowi poznawczej kontroli nad rzeczywistością, celem jest dostarczanie wiedzy na podstawie której można przewidzieć przyszłe stany, możemy dostosować nasze zachowanie do niego, aby zrealizować zadanie, cel. W zależności od nastawienia poznawczego - odmienne formy organizowanie informacji, orientacja afektywna i deskrypcyjna. Dominuje któraś w tym nastawieniu, bo zawsze występują obie. Orientacja Afektywna (O.A.) - maksymalizacja ewaluatywnej zgodności Orientacja Deskryptywna (O.D.) - maksymalizacja deskrypcyjnej zgodności O.A.- z informacją o obiekcie pozostają w stosunku niezgodności ewaluatywnej, jeśli prezentują dwie odmienne wartości, informacje dotyczące tego samego człowieka,o wielkości niezgodności decyduje różnica natężeń, konsekwencja- polaryzacja ocen, są uskrajniane, (zły czyn-zły człowiek), kierowanie się nią wiąże się z emocjami - przygotowanie działań,kierowanie nimi, brak tolerancji na informacje sprzeczne, O.D.- funkcją jest przygotowanie człowieka do przyszłych działań, wiedza adekwatna do rzeczywistości, sprzeczność działań im większa, tym bardziej trafna, zgodność działań to niesprzeczność informacji, sprzeczne gdy wykluczają się wzajemnie. Proces tworzenia się ocen ma 4 podprocesy, fazy, każda ma inny rodzaj informacji. Selekcja wskaźników
Identyfikacja i kategoryzacja właśności
Tworzenie całościowego osądu, wnioskowanie i kombinacje, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz