Postrzeganie drugiego człowieka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postrzeganie drugiego człowieka - strona 1 Postrzeganie drugiego człowieka - strona 2 Postrzeganie drugiego człowieka - strona 3

Fragment notatki:

Wykład nr 2 (03.03.2011 r.) Człowiek spostrzegając drugiego człowieka odbiera dwa rodzaje informacji. Informacja obiektywna- deskryptywna - cechy, które istnieją niezależnie od stosunku emocjonalnego, Informacja o wartości- emocjonalna, afektywna - wartość :typ oceny o dwóch źródłach, 1) pochodna dobrych i złych doświadczeń, 2) wynik porównania cech deskryptywnych z cechami definicyjnymi akceptowanego przez podmiot standardu idealnego dla podmiotu . Ramy odniesienia to standard idealny, w miarę poznawania tworzy się ideał, ta ocena to pochodna deskryptywnej z tymi ramami odniesienia - tworzy się rozbieżność, czyli nie wpasuje się w ideał lub się wpasuje, im mniejszy dystans, tym większa zgodność. 2 rodzaje znaczeń
Nazwy cech człowieka poza deskryptywną niosą za sobą ocenę „chciałbym albo nie”.
Nowe sytuacje, nowi ludzie - charakter wrażeń ewaluatywnych, nowość w jakiś sposób budzi w nas poczucie niepewności . Ciało modzelowate - szybciej spostrzegamy w nim zagrożenie, niż je rozumiemy (podświadomość)
Znaczenie informacji afektywnej i deskryptywnej są różne, znajdują wyraz w odmiennych …(??)… w systemie poznawczym. Funkcją procesów orientacyjnych jest zapewnienie człowiekowi poznawczej kontroli nad rzeczywistością, celem jest dostarczanie wiedzy na podstawie której można przewidzieć przyszłe stany, możemy dostosować nasze zachowanie do niego, aby zrealizować zadanie, cel. W zależności od nastawienia poznawczego - odmienne formy organizowanie informacji, orientacja afektywna i deskrypcyjna. Dominuje któraś w tym nastawieniu, bo zawsze występują obie. Orientacja Afektywna (O.A.) - maksymalizacja ewaluatywnej zgodności Orientacja Deskryptywna (O.D.) - maksymalizacja deskrypcyjnej zgodności O.A.- z informacją o obiekcie pozostają w stosunku niezgodności ewaluatywnej, jeśli prezentują dwie odmienne wartości, informacje dotyczące tego samego człowieka,o wielkości niezgodności decyduje różnica natężeń, konsekwencja- polaryzacja ocen, są uskrajniane, (zły czyn-zły człowiek), kierowanie się nią wiąże się z emocjami - przygotowanie działań,kierowanie nimi, brak tolerancji na informacje sprzeczne, O.D.- funkcją jest przygotowanie człowieka do przyszłych działań, wiedza adekwatna do rzeczywistości, sprzeczność działań im większa, tym bardziej trafna, zgodność działań to niesprzeczność informacji, sprzeczne gdy wykluczają się wzajemnie. Proces tworzenia się ocen ma 4 podprocesy, fazy, każda ma inny rodzaj informacji. Selekcja wskaźników
Identyfikacja i kategoryzacja właśności
Tworzenie całościowego osądu, wnioskowanie i kombinacje,

(…)

….
Jak człowiek sobie radzi, gdy dopływają rozbieżne informacje? Badano kilka opinii w odstępie czasowym, po czym dokonano całościowej oceny. Pamiętano ten pierwszy opis - tzw. Efekt pierwszeństwa- informacje odebrane jako pierwsze są dominujące, odrzucenie kolejnych sprzecznych z tymi pierwszymi. Pierwsze wrażenie najważniejsze, ciężko zrobić „drugie wrażenie”.
Tendencja do relatywizowania polega…
… spostrzegamy, kto spostrzega, jego stany emocjonalne, jego role społeczne, oraz relacje między nimi- wszystko to trzeba brać pod uwagę. Jak konstruowana jest wiedza i sądy o świecie społecznym? Istnieją różne sytuacje i różny ich odbiór, 1 sytuacja jest różnie postrzegana. Nasza wiedza skonstruowana jest w postaci: schematów
skryptów
.
Ad.A) schemat poznawczy. Składa się z wiedzy uogólnionej, opartej…
…:
- otoczenie, społeczność (rodzice,mass media)
- język (oszwabić, wycyganić)
- twarzyzm - wyeksponowanie twarzy wiążę się z próbą pokazania inteligencji, pokazanie całej postaci niekoniecznie
Stereotypy gromadzą i przekazują wiedzę kulturalno-społeczną o różnych grupach, pozwala to na usprawnienie procesów przetwarzania informacji, ekonomizuje myślenie. Często jest próbą obrony, podwyższenia samooceny. Kilka teorii skąd się wzięły stereotypy:
- teoria (….??....), powstają wskutek konkurencji między grupami społecznymi, ubiegającymi się o dobra o ograniczonych zasobach, narasta ze wzrostem konfliktu, klasy niższe są bardziej uprzedzone, bardziej muszą o te dobra walczyć.
- teoria kozła ofiarnego- przeniesienie agresji na słabo identyfikowaną grupę, zazwyczaj w czasach małej stabilności gospodarczej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz