Ciało ludzkie - strona 3

Wykład - rzecz (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Paweł Stępień
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

rzecz ma swój kształt; wyjątki, które spełniają wymogi, ale nie są rzeczą: ciało ludzkie i zwierzęta...

Hieronim Morsztyn - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 105
Wyświetleń: 987

i wszystko marność oraz wizja śmierci rozkładającej ciało ludzkie. Oznaczałoby to głębszą treść rozkoszy ziemskich...

Człowiek jako istota biologiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2198

trwałych związków między płciami i decyduje o braku rocznych cyklów płodzenia u człowieka) Wielkość ciała...

Antropometria w ergonomii-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 525
Wyświetleń: 5138

jako „przetłumaczenie rozmiarów i kształtów ciała ludzkiego na liczby i określone stosunki ilościowe”. Osiągnięcia XX...

Ochrona prawna odmian roślin - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

: materiał biologiczny wyizolowany ze swojego środowiska naturalnego (element ciała ludzkiego) lub wytworzony...

Metody wyznaczania osm

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Biomechanika
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2765

w sposób pośredni OSC ciała ludzkiego, jeśli znajduje się ono w określonej stałej pozycji; utrwalonej, np...

Pytania z egzaminu z promieniowania

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1008

w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi: 34. Napromieniowanie ciała ludzkiego dawką energii...