Ciśnienie hydrostatyczne - strona 9

Wody wolne - podział

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1631

pozostających pod ciśnieniem hydrostatycznym spowodowanym nadkładem utworów nieprzepuszczalnych. W zależności...

Własności hydrogeologiczne skał

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2821

przez masyw skalny przy określonej różnicy ciśnień hydrostatycznych. Miarą przepuszczalności jest bardzo ważny...

Przydatne wzory z fizyki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1022

ciała m 3   g – przyspieszenie ziemskie( g  9,81 m ) s2 p - ciśnienie hydrostatyczne(Pa)  kg...

Tubingi żeliwne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113

nawodnionym górotworze, czyli w wa­runkach dużych ciśnień hydrostatycznych, dla których obudowa kołowa...

Wydolność fizyczna i hipokineza - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leszek Czapla
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1554

-odwapnienie kości -zmniejszenie działania sił ciężkości, zaburzenia ciśnienia hydrostatycznego płynów -zmiany...

Układ newowy - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leszek Czapla
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

, zaburzenia ciśnienia hydrostatycznego płynów -zmiany w gospodarce wodno-elektrolitowej -zwiększenie...

Ciecze

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1309

: Ciśnienie hydrostatyczne. Ciśnienie hydrostatyczne to ciśnienie jakie wywiera płyn pod wpływem działających...