Ciśnienie hydrostatyczne - strona 9

Wody wolne - podział

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1645

pozostających pod ciśnieniem hydrostatycznym spowodowanym nadkładem utworów nieprzepuszczalnych. W zależności...

Własności hydrogeologiczne skał

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2856

przez masyw skalny przy określonej różnicy ciśnień hydrostatycznych. Miarą przepuszczalności jest bardzo ważny...

Przydatne wzory z fizyki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1022

ciała m 3   g – przyspieszenie ziemskie( g  9,81 m ) s2 p - ciśnienie hydrostatyczne(Pa)  kg...

Tubingi żeliwne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

nawodnionym górotworze, czyli w wa­runkach dużych ciśnień hydrostatycznych, dla których obudowa kołowa...

Wydolność fizyczna i hipokineza - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leszek Czapla
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1589

-odwapnienie kości -zmniejszenie działania sił ciężkości, zaburzenia ciśnienia hydrostatycznego płynów -zmiany...

Układ newowy - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leszek Czapla
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

, zaburzenia ciśnienia hydrostatycznego płynów -zmiany w gospodarce wodno-elektrolitowej -zwiększenie...

Ciecze

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1330

: Ciśnienie hydrostatyczne. Ciśnienie hydrostatyczne to ciśnienie jakie wywiera płyn pod wpływem działających...