Ciśnienie całkowite - strona 2

Obliczenia przewodów wentylacyjnych

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 357
Wyświetleń: 6307

Całkowita str. Ciśnienia na danym odcinku przewodu wentylacyjnego Δpstr Ciśnienia całkowite wentylatora Δpc...

Destylacja - labolatorium

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 280
Wyświetleń: 854

: pA= p·yA (3) Gdzie: p- ciśnienie całkowite wywierane na układ z zewnątrz [N/m2](u nas atmosferyczne...

Potencjał izentropowy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Rosiek
 • Wentylacja i pożarnictwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1883

izentropowy, J/m3 , - ciśnienie całkowite w punkcie dla którego wyznaczamy potencjał, Pa, - ciśnienie...

Ruch płynu idealnego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

wzdłuż linii prądu. Suma ta nazywana jest ciśnieniem całkowitym p c , a wprowadzenie tego pojęcia pozwala...

Równanie bilansu energetycznego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria napędów lotniczych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2408

statycznego i dynamicznego nazywa się ciśnieniem całkowitym (spiętrzenia): (3.12) Wykorzystując pojęcie...

Projektowanie pieca - gazy - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1134

o średnicy d = 200 mm, jeżeli zmierzone nadciśnienie statyczne ps = 1000 Pa, ciśnienie całkowite pc = 1100 Pa...