Projektowanie pieca - gazy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projektowanie pieca - gazy - omówienie - strona 1 Projektowanie pieca - gazy - omówienie - strona 2 Projektowanie pieca - gazy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Zagadnienia:
równanie Bernoulliego, gazy doskonałe , gazy rzeczywiste, prawa gazowe, termiczne równanie stanu gazów, równanie Clapeyrona, prawo Avogadro, równanie van der Waalsa Jak się mierzy ciśnienie statyczne, dynamiczne i całkowite? Do czego służy rurka Pitota-Prandtla?
Co to znaczy, że ciśnienie i temperatura są parametrami stanu?
Co to jest ciepło właściwe?
Co rozumiesz pod pojęciem ciepła i pracy w termodynamice?
Czy praca i ciepło to postacie energii?
Kiedy występuje konieczność uzgadniania bilansu substancji?
Podaj definicję ciśnienia na gruncie termodynamiki fenomenologicznej.
Podaj definicję temperatury na gruncie termodynamiki fenomenologicznej. Jakie skale temperatury są stosowane w termodynamice? Podaj temperaturę 85 o C w skali Farenheita i Kelwina.
Podać definicję entalpii całkowitej.
Wymień sposoby przekazywania energii w urządzeniach technicznych.
Sformułować pierwszą zasadę termodynamiki w zastosowaniu do układu zamkniętego.
Podać definicję pracy bezwzględnej.
Scharakteryzuj równanie Bernoulliego.
Co rozumiesz pod pojęciem stałej gazowej?
Zadania : Pod wpływem działania ciepła doprowadzonego z zewnątrz, powietrze o masie m = 1 kg zostaje ogrzane pod stałym ciśnieniem o 100 K. Wyznaczyć zmianę energii wewnętrznej, pracę bezwzględną oraz ilość ciepła doprowadzoną do powietrza.
Oblicz ciśnienie dynamiczne gazu o gęstości ρ = 0,8 kg/m 3 przepływającego rurociągiem o średnicy d = 20 cm. Objętościowy strumień przepływu gazu w warunkach rzeczywistych wynosi = 0,5 m 3 /s.
Obliczyć prędkość przepływu powietrza w rurociągu o średnicy d = 200 mm, jeżeli zmierzone nadciśnienie statyczne p s = 1000 Pa, ciśnienie całkowite p c = 1100 Pa, temperatura powietrza t = 20 o C, ciśnienie barometrczne p b = 1000 hPa, a gęstość powietrza dla warunków umownych ρ o = 1,27 kg/m 3 .
Obliczyć charakter przepływu powietrza w rurociągu o średnicy d = 500 mm, jeżeli ciśnienie statyczne p s = 500 Pa, ciśnienie całkowite p c = 600 Pa, temperatura powietrza t = 20 o C, ciśnienie barometrczne p b = 1 bar, a współczynnik lepkości dynamicznej η= 17,2·10 -6 kg/(m·s).
Powietrze przepływa przez rurociąg o średnicy d = 300 mm. Strumień objętościowy wynosi a gęstość powietrza w warunkach rzeczywistych wynosi ρ = 1,236 kg/m 3 . Obliczyć straty ciśnienia na skutek tarcia na odcinku prostoliniowym l = 30 m, jeżeli współczynnik lepkości dynamicznej η = 17,2·10 -6 kg/(m·s).
W cylindrze sprężarki zachodzą przemiany przedstawione na wykresie p - V. Na drodze d - a zostaje zassany do cylindra gaz o masie m = 0,5 kg i sprężony na drodze a - b bez doprowadzenia ciepła. Po sprężeniu gaz zostaje wytłoczony z cylindra na drodze b - c tak, że w punkcie c pozostaje tylko gaz o masie m = 0,05 kg, reszta zaś rozpręża się w przemianie c - d, przebiegającej bez wymiany ciepła. Zestaw bilans energetyczny układu w rozważanych przemianach, jeśli entalpie gazu w punktach a i d oraz b i c są następujące: i ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz