Urządzenia odpylające - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

URZĄDZENIA ODPYLAJĄCE
Nazwą urządzenie odpylające objęty jest cały zespół urządzeń koniecznych do wydzielenia pyłu z zapylonego gazu. Urządzenie odpylające składa się z odpylacza, w którym następuje wydzielenie ziaren pyłu z gazu oraz urządzeń pomocniczych, jak przewodów ssących i tłoczących, wentylatorów lub dmuchaw, silników napędzających, instalacji do wytwarzania wysokich napięć, pomp i przewodów wodnych, zbiorników na pył, urządzeń odprowadzających pył itp. Oczywiście zestaw i rodzaj urządzeń pomocniczych zależy od typu odpylacza.
Bardzo istotna jest sprawa opracowania jednolitej systematyki urządzeń odpylających. Podział odpylaczy można przeprowadzić z różnego punktu widzenia, biorąc za podstawę zasadę działania, zastosowanie lub skuteczność działania.
Najbardziej konsekwentna wydaje się systematyka, opierająca się na zasadzie działania odpylaczy, która została opracowana przez Fischbecka. W zasadzie nazw odpylaczy starano się uniknąć wprowadzania nowotworów językowych lub stosowania pewnych nazw fabrycznych, nawet jeśli są one powszechnie używanej dla całej grupy odpylaczy. W związku z tym nazwy poszczególnych odpylaczy podane są często w formie obszerniejszego opisu.
Podstawowymi wielkościami charakterystycznymi odpylaczy są: skuteczność działania (skuteczność odpylania) η oraz opór hydrauliczny ∆p. Skuteczność działania odpylacza jest jego najważniejszym parametrem technicznym określającym, w jakim stopniu dany odpylacz spełnia cel, do którego został skonstruowany. Można ją określić przez pomiar dwóch z trzech wielkości: przez pomiar masy pyłu wprowadzanego wraz z gazem do odpylacza mw, masy pyłu opuszczającego odpylacz mo czy zatrzymanego w nim mz. W związku z tym otrzymuję się trzy formy równania na obliczenie skuteczności działania odpylacza = Operując stężeniem zapylenia i ilością przepływającego gazu można wyrazić η w następującej formie
η= Jeżeli Vw= Vo, to wyrażenie przybiera postać
η= 1- Często zamiast wartości η podaje się wartość emisji wyrażonego wzorem ξ= 100- η
Współczynnik emisji charakteryzuję więc ilość pyłu emitowanego przez dane źródło zapylające. Posługiwanie się tym współczynnikiem jest o tyle wygodne, że często warunki odbioru lub przepisy prawne określają maksymalne dopuszczalne stężenie zapylenia gazu opuszczającego dane urządzenie przemysłowe lub dopuszczalna emisje pyłu. Żadna z podanych wielkości charakterystycznych nie jest dla danego urządzenia odpylającego stała, lecz zmienia się w zależności od warunków jego pracy. skuteczność działania każdego odpylacza może się zmieniać w granicach od 0 do 100%, a opór hydrauliczny od 0 do oporu uniemożliwiającego w ogóle prace odpylacza.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz